Je bent hier: HomeInfo en inspraakFrequently Asked Questions (FAQ) › Algemene informatie

Algemene informatie

Waar vind ik het Infopunt Gent Sint-Pieters?

Het Infopunt bevindt zich naast de voorkant van station in de Prinses Clementinalaan 215, 9000 Gent.

Welke partners werken mee aan het project?

  • NMBS
  • Infrabel
  • De Lijn
  • Stad Gent

De partners ondertekenden op 6 juli 2004 een samenwerkingsovereenkomst.

Wat is de kostprijs van het project?

De verschillende projectpartners investeren samen ongeveer 85 miljoen euro in de vernieuwde stationsomgeving.

Is er een maquette van het project?

1. Een maquette van het stationsknoopunt van openbaar vervoer op schaal 1/500, staat in het Infopunt

beeld van grote tweedelige maquette


2. Een grote 2-delige maquette gemaakt in opdracht van Eurostation, opgesteld in het infopunt

3. Een maquette van het project Rinkkaai (Zone C)

Wie is de ontwerper van het nieuwe station?

Jacques Voncke, architect, heeft het nieuwe station Gent Sint-Pieters ontworpen.

Alain Marguerit, Franse landschapsarchitect, heeft de groene omgeving en openbare ruimte rond het station uitgetekend.

Wat gebeurt er met het oude stationsgebouw van Gent-Sint-Pieters?

Het oude stationsgebouw is ontworpen door architect Louis Cloquet en dateert van 1913. Het is een beschermd monument. Aan het stationsgebouw zal het Project Gent Sint-Pieters dus niet raken. Alles wat zich voor, achter en naast het stationsgebouw bevindt, wordt wel vernieuwd via het projectontwerp van Jacques Voncke en via het landschapsontwerp van Alain Marguerit.

Blijven de platanen op het Koningin Maria-Hendrikaplein behouden?

Ja, ze blijven behouden en het huidige plein wordt volwaardig geïntegreerd in de publieke ruimte van het nieuwe stationsgebied.

Wat zijn het jaarlijkse aantal reizigers die op- en afstappen in het station Gent-Sint-Pieters?

NMBS voert jaarlijks in oktober reizigerstellingen uit. De meest recente resultaten van deze tellingen kan je steeds terugvinden op de website van NMBS.

Waarom is er een rechtstreekse verbindingsweg nodig van de R4 naar de ondergrondse pendelparking?

Er is aan het station Gent-Sint-Pieters, als derde belangrijkste station in België, nood aan een pendelparking. De buurt rond het station kende al een zware parkeerdruk. De stad Gent wil dit straatparkeren beperken en reserveren voor bewoners en kortparkeren. Daarnaast is er ook extra parking nodig voor de projectontwikkeling.
In het project is één grote ondergrondse parking gebouwd voor alle functies (treinreizigers ; werknemers van de kantoren, bewoners en bezoekers van de nieuwe projectontwikkeling). Meer informatie over de parking kun je hier vinden. 

Is er inspraak voorzien?

Ja. Alle officiële inspraakprocedures worden gerespecteerd. Bij elke belangrijke stap in het project zijn er infovergaderingen, informatiemarkten of dialoogcafés.

Ook de klankbordgroep komt regelmatig samen. Meer info over de klankbordgroep lees je hier.

Wanneer vindt het volgende infomoment of werfbezoek plaats?

Infomomenten vinden plaats als er een mijlpaal in het project bereikt wordt of als er belangrijke veranderingen gebeuren.

Werfbezoeken voor het grote publiek worden tweemaal per jaar georganiseerd, één maal in het voorjaar en de tweede keer in het najaar. Deze data worden aangekondigd via onze website, nieuwsbrief en het Stadsmagazine. Je kunt je enkel inschrijven, na bekendmaking van de inschrijvingsperiode, bij Gentinfo op het nummer 09/2101010.

Info omtrent werfbezoeken, rondleidingen voor socio-culturele verenigingen of scholen vind je hier op onze website of neem contact op met het Infopunt via info@projectgentsintpieters.be.

Ik ben iets verloren op de trein. Waar kan ik terecht?

Als je iets verloren of vergeten bent op de trein kan je aangifte doen op de website van de nmbs.

Heb je vragen of problemen bij het raadplegen van de documenten? Bel 09 241 24 11 of mail naar info@projectgentsintpieters.be.