Je bent hier: HomeInfo en inspraakFrequently Asked Questions (FAQ) › Hinder

Hinder

Zal er 's nachts gewerkt worden?

In principe niet. Maar in uitzonderlijke gevallen kan hiervan afgeweken worden. Nachtwerk kan soms noodzakelijk zijn om te vermijden dat het openbaar vervoer, omwille van veiligheidsredenen, overdag buiten dienst moet gesteld worden. 's Nachts zijn er ook minder reizigers, voetgangers, fietsers en automobilisten op pad die hinder zouden kunnen ondervinden. We proberen nachtwerk tot een minimum te beperken en het ook tijdig aan te kondigen.

Is er een staat van bevinding opgemaakt van mijn woning?

Het is gebruikelijk dat bij ingrijpende bouwwerken voorzorgsmaatregelen worden getroffen voor de buurtbewoners. Eén daarvan is het uittekenen van een perimeter rondom de bouwplek. Elk huis, appartement, kantoorgebouw en handelspand binnen die cirkel zal preventief worden beschreven door experten, in een zogenaamde ‘staat van bevinding', een document met foto's en een woordelijke beschrijving van een pand. Wanneer er schade optreedt gedurende de werkzaamheden, kan op deze manier nagegaan worden of deze veroorzaakt is door de werkzaamheden.

Waar kan ik terecht indien ik schade heb ten gevolge van de werken?

Indien je schade hebt geleden die rechtstreeks in verband kan worden gebracht met de werken uitgevoerd voor het Project Gent Sint-Pieters dient er hiervoor een dossier te worden opgestart bij de verzekeringnemer, de NMBS. De NMBS is de verzekeringnemer voor het volledige Project Gent Sint-Pieters. 

Heb je vragen of problemen bij het raadplegen van de documenten? Bel 09 241 24 11 of mail naar info@projectgentsintpieters.be.