Je bent hier: HomeInfo en inspraakFrequently Asked Questions (FAQ) › Ik ben buurtbewoner

Ik ben buurtbewoner

Waarom is het stationsproject zo grootschalig?

De Stad Gent wil groeien op economisch, sociaal en cultureel gebied. Dit zorgt immers voor werkgelegenheid, bewoning, onderwijs en allerlei activiteiten. Een stad die groeit en bloeit. 

In het verleden zorgde economische groei vaak tot een groei in het wegverkeer. Nog meer verkeer in een stedelijk gebied betekent files, geluidsoverlast, onveiligheid en slechte luchtkwaliteit. Gent wil zich op een duurzame manier ontwikkelen. Zo wil de stad vermijden dat economische groei de verkeersleefbaarheid in de stad aantast. En net daar biedt ontwikkeling van stationsomgevingen een oplossing.

De meeste stationsomgevingen bieden nog ruimte voor ontwikkeling, en dit middenin een stedelijk weefsel. Stationsomgevingen zijn meestal makkelijk bereikbaar met duurzame vervoersmiddelen zoals trein, tram, bus, fiets of te voet. De onderbenutte ruimtes in de buurt van Gent-Sint-Pieters en Dampoort zijn dan ook optimale locaties voor verdere stedelijke ontwikkeling. Economische groei is hier mogelijk zonder groei in het wegverkeer.

De Stad streeft naar een verdubbeling van het aantal openbaarvervoergebruikers. De huidige stationsomgeving is niet voorzien op een toename van het aantal reizigers. Om trein-, tram- en busgebruikers op een kwaliteitsvolle manier te kunnen vervoeren, is een grondige vernieuwing van zowel het treinstation, de infrastructuur van De Lijn als van de omliggende straten nodig. Voetgangers en fietsers krijgen veel aandacht. En het autoverkeer dat toch in de buurt van het station Gent Sint-Pieters komt, moet een parkeerplaats vinden zonder de parkeerdruk in de woonstraten te verhogen.

Tot wie kunnen buurtbewoners zich wenden als ze denken dat de voorschriften niet nageleefd worden?

Buurtbewoners kunnen hiervoor terecht bij het Infopunt van het Project Gent Sint-Pieters. Het is altijd mogelijk om politiediensten en bijzondere ambtenaren te contacteren bij het vermoeden van een inbreuk.

 

Heb je vragen of problemen bij het raadplegen van de documenten? Bel 09 241 24 11 of mail naar info@projectgentsintpieters.be.