Je bent hier: HomeInfo en inspraakFrequently Asked Questions (FAQ) › Projectontwikkeling

Projectontwikkeling

Hoe verloopt een stedenbouwkundige vergunningsaanvraag?

De projectontwikkelaar dient een stedenbouwkundige vergunningsaanvraag in bij de Stad Gent.

De Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning van de Stad Gent kijkt het dossier na op het vlak van volledigheid en ontvankelijkheid. De beslissing hierover moet uiterlijk 30 dagen na de indiening worden genomen.

Indien het dossier volledig is, volgt een adviesronde bij een aantal stadsdiensten en andere overheidsdiensten en een openbaar onderzoek. Tijdens het openbaar onderzoek kunnen omwonenden of geïnteresseerden het bouwdossier inkijken en eventueel bezwaren formuleren.

Het is wettelijk verplicht om ter hoogte van de rooilijn en goed zichtbaar een gele affiche te hangen op de plaats waar zal gebouwd worden als bekendmaking van het openbaar onderzoek. De Stad gaat daar voor grote dossiers zoals bij het project Gent Sint-Pieters soms verder in en bezorgt de omwonenden ook een bewonersbrief.

De adviesronde en het openbaar onderzoek duren normaliter 30 dagen.

Bezwaarschriften moeten worden gericht aan het college van burgemeester en schepenen, Stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent en dit binnen de periode van het openbaar onderzoek. De postdatum telt ingeval van aangetekende zending, de datum van afgifte bij persoonlijke afgifte, de ontvangstdatum stadhuis bij normale zending.

De stedenbouwkundig ambtenaar maakt een stedenbouwkundig verslag op inclusief de behandeling van eventuele bezwaren uit het openbaar onderzoek en legt op basis van dat verslag een voorstel van beslissing voor aan het college.

Het college beslist uiterlijk 105 dagen na het volledigheidsbewijs.

Waarom is de zone A van de projectontwikkeling langs de Koningin Fabiolalaan minder groen dan de andere zones?

De zone A ligt  tussen het Koningin Maria-Hendrikaplein en de Aaigemstraat. Die zone ligt het dichtst bij het station. Wegens de optimale bereikbaarheid met het openbaar vervoer is er een meer dense bebouwing voorzien met meer kantoren dan in de zones B en C. Die zone bevindt zich bovendien bovenop een ondergrondse autoparking/fietsenparking waardoor de mogelijkheden voor vergroening beperkt zijn. Er worden wel een pleintje (het Koningin Paolaplein) en terrassen voorzien die de zone A aantrekkelijk zullen maken. 

Komt er een school in de Koningin Fabiolalaan?

Het Departement Onderwijs heeft de intentie om een basisschool te vestigen in de K. Fabiolalaan. Meer informatie over de school vind je hier.

 

Ik ben geïnteresseerd in de kantoren/commerciële ruimtes in de nieuwe stationshal en/of in de projectontwikkelingszones langs de Koningin Fabiolalaan.

We hebben momenteel geen zicht op de concrete invulling van de concessies in de nieuwe projectontwikkeling. Afhankelijk van de locatie waar je je wenst te vestigen, is er iemand anders bevoegd.
  • Concessies in het station Gent-Sint-Pieters:  Bart Buermans (NMBS)  bart.buermans@belgiantrain.be.

  • Zone A (Eerste deel K. Fabiolalaan, tegen het station): Rebecca Toben (NMBS) rebecca.toben@belgiantrain.be.

  • Zone B en C (K. Fabiolalaan tussen Snepkaai en zone A) en K. Mathildeplein: Pieter Jacobs (stadsontwikkelingsbedrijf sogent) pieter.jacobs@sogent.be.

Komen er ook woningen?

De gehele projectzone langs de Koningin Fabiolalaan zal een mix zijn van publieke ruimtes, kantoren en woningen.De indeling en architectuur voor de gebouwen van zone A en zone C zijn gekend. Concrete architectuur en indeling voor de zone B staan op dit ogenblik nog niet vast . 

 

Meer uitgebreide informatie over de projectontwikkeling lees je ook hier op onze website.

Heb je vragen of problemen bij het raadplegen van de documenten? Bel 09 241 24 11 of mail naar info@projectgentsintpieters.be.