Je bent hier: HomeInfo en inspraakInspraak › Dialoogcafé S-gebouw (2017)

Dialoogcafé S-gebouw (2017)

Op donderdag 20 april 2017 hebben een vijftigtal buurtbewoners en andere geïnteresseerden gedebatteerd over het toekomstige S- gebouw op het Koningin Mathildeplein, aan de zuidzijde van het station . 

Drie ontwerpen

Tijdens het dialoogcafé stelde sogent, het Gentse stadsontwikkelingsbedrijf, de ontwerpen van 3 geselecteerde projectontwikkelaars voor, waarna de aanwezigen de pro’s en contra’s van elk voorstel konden bespreken. Belangrijke aandachtspunten vormden de invulling van het gebouw, de aandacht voor duurzaamheid, de aansluiting bij de bestaande omgeving en het toekomstige plein, de architectuur, mobiliteit en het gedeeld gebruik door de buurt.

 

Jury

De bevindingen van de aanwezigen werden als advies aan de professionele jury bezorgd. Op basis van dat advies, van de adviezen van de stadsdiensten en hun eigen beoordeling heeft die jury een voorstel van rangschikking overgemaakt aan sogent, het Gentse stadsontwikkelingsbedrijf. Momenteel lopen de onderhandelingen met de 2 hoogst gerangschikte kandidaat-projectontwikkelaars nog. In de loop van 2020 wordt de samenwerkingsovereenkomst met de projectontwikkelaar afgesloten. Volgens de huidige planning kan de bouw van het S-gebouw  dan starten in 2022 .