Je bent hier: HomeInfo en inspraakInspraak › Project Gent Sint-Pieters op het juiste spoor (2018)?

Project Gent Sint-Pieters op het juiste spoor (2018)?

De werken aan het Project Gent Sint-Pieters zijn iets meer dan 10 jaar geleden gestart met de afbraak van het oude postgebouw. Ondertussen zijn er al heel wat zaken gerealiseerd. Het is dan ook een uitgelezen kans om lessen uit het verleden te trekken en het project te actualiseren.

Er staan immers nog enkele belangrijke nieuwe deelprojecten op stapel:

  • De (her)aanleg van de twee stationspleinen: het Koningin Maria-Hendrikaplein en het Koningin Mathildeplein
  • De bouwprojecten in de zone B langsheen de Koningin Fabiolalaan

 

 

 

Digitale enquête en interactieve wandelingen

Het is belangrijk om hiervoor  te luisteren naar de mening van de gebruikers van de stationsomgeving. Zowel Gentenaars als niet- Gentenaars, pendelaars, bewoners, studenten, handelaars ...Daarom werd er een digitale enquête gelanceerd die liep van 23 januari 2018 tot 13  febuari 2018. De resultaten vind je hier

Daarnaast werden er op 24 februari 2018 ook twee interactieve wandelingen georganiseerd met volgende experts: Stijn Oosterlinck (stadssociologie), Davy Janssens (verkeerskunde), Els Vervloesem (architect), Jan Hamerlinck (architect) en Peter Vanden Abeele, de Gentse stadsbouwmeester. In de voormiddag richtten we ons specifiek op de pleinen, in de namiddag  op de zone B, langsheen de Koningin Fabiolalaan. In totaal 80 deelnemers schreven zich voor deze activiteiten in. Het maximum aantal deelnemers was daarmee ook bereikt.

De presentaties die in de inleiding werden getoond kun je hier alvast bekijken:

Zowel bij de enquête als bij de wandelingen zijn we vertrokken van de doelstellingen van het Project Gent Sint-Pieters. Die vind je in deze brochure. Je vindt hierin ook een handige tijdslijn die alle realisaties van de afgelopen jaren weergeeft.

Wat gebeurt met de resultaten?

De projectpartners hebben de resultaten uit de enquête en wandeling besproken. Deze konden opgedeeld worden in drie groepen: concrete informatievragen, aandachtspunten binnen de lopende projectontwikkeling en vragen naar aanvullend onderzoek/aanvullende trajecten. Een eerste opvolging hiervan kan je vinden in dit document

Sociaal-ruimtelijke studie

Een eerste aanvullend onderzoek is ondertussen afgelopen. UGent kreeg daarbij de opdracht om in de ruime omgeving van het station Gent Sint-Pieters na te gaan hoe de toekomstige bewoners van de nieuwbouwprojecten langs de Koningin Fabiolaan en het Koningin Mathildeplein op een goede manier aansluiting kunnen vinden met de bestaande buurten; hoe kunnen we het samenleven bevorderen en wat is daarvoor nodig?

Na een analyse van het reeds bestaande cijfermateriaal gingen studenten op pad om in kaart te brengen hoe de stationsbuurt momenteel wordt gebruikt door de huidige buurtbewoners, werknemers en pendelaars. Zij verzamelden er informatie via interviews en groepsgesprekken met de buurtbewoners, handelaars, scholen enz. om zoveel als mogelijk kennis te verwerven over de buurt en de manier waarop de buurt ervaren en gebruikt wordt.

De studie liep van september 2018 tot begin 2019. In de opdracht voor de studie werden de volgende vragen onderzocht:

  1. Programma: welke functies/voorzieningen zijn er nodig en wenselijk in de stationsomgeving, rekening houdend met de toekomstige bijkomende bewoning?
  2. Op welke manier en waar kunnen deze binnen de projectontwikkeling en omgeving worden geïntegreerd? Welke ruimtelijke aandachtspunten zijn er? Op welke manier kan de projectontwikkeling zone B en S-gebouw meer buurtversterkend werken?
  3. Hoe kan het gemeenschapsgevoel ondersteund worden, hoe kan er ingespeeld worden op verwachte sociale dynamieken? Welke hefbomen zijn er en hoe kunnen sociale breuklijnen worden voorkomen?

Deze studie moet uiteindelijk leiden tot een aantal concrete voorstellen die in de plannen van het Project Gent Sint-Pieters en van de stationsbuurt zullen worden opgenomen. De resultaten van het onderzoek en meer informatie over de sociaal-ruimtelijke studie kan u hier terugvinden.

De studie richtte zich op de woonbuurten in de ruime omgeving van het station Gent-Sint-Pieters richten. Op het kaartje hieronder zie je over welke omgeving het precies gaat.