Je bent hier: HomeVoorstelling projectProjectontwikkeling › Gebouw A5

De Stationstuinen (gebouw A5)

Functie: Wonen, hotel, foodcourt
Ontwerper: OFFICE Kersten Geers David Van Severen + Bontinck architecten
Status: omgevingsvergunning verleend door de Deputatie van de Provincie Oost-Vlaanderen

Het bouwproject ‘de Stationstuinen’ van Groep Caenen Capital Fund en Triple Living situeert zich op de zone A5 aan de Esplanade Oscar van de Voorde, naast de sporen en de Timichegtunnel. Het gebouw zal plaats bieden aan een hotel met 133 kamers, een food court (verschillende restaurants met een gemeenschappelijke zitplaats) en 223 appartementen.

Bekijk hier de uitgebreide presentatie over het project.
 

Locatie van gebouw A5 op een plan van de zone A

De stationstuinen

Het gebouw heeft de naam ‘de Stationstuinen’ gekregen wegens de groene invulling met een tuin op de 4e verdieping (toegankelijk voor hotelbezoekers en bewoners) en een groene binnentuin. Bovendien hebben alle appartementen een afsluitbaar terras met een wintertuin die als een dubbele huid bescherming biedt tegen de wind.

Het gebouw bestaat uit een sokkel met daarop twee volumes met een gelijke hoogte van 80 meter. Het publiek domein en de inkom van het gebouw worden gelijkvloers beschermd tegen valwind door goed opgestelde luifels.

Mobiliteit

Door de ligging aan het station Gent-Sint-Pieters is het aanbod van publiek transport groot. In totaal worden er 786 fietsplaatsen voorzien in verschillende fietsenstallingen in het gebouw en een fietsenstalling voor bezoekers naast het gebouw.  De Stationstuinen ligt zeer dicht bij haltes van gedeeld autogebruik en heeft een vlotte verbinding met belangrijke uitvalswegen.

De maquette die te bezichtigen is in het Infopunt
Keuze voor hoogbouw

Het verder aansnijden van open ruimte en bebouwen van bosrijke kavels is geen optie meer om op een duurzame manier antwoord te bieden aan de woningnood van deze en volgende generaties. Hoogbouw laat toe om compact en met grote dichtheid kwalitatief wonen te organiseren: energetisch interessant en ruimtelijk verantwoord. Als een gebouw bovendien vlak naast een openbaar vervoersknooppunt gelegen is,  kan ook de mobiliteit op een duurzame manier georganiseerd worden. Dit is een algemene tendens  - in het bijzonder in stationsbuurten - waar ook Gent zich bij aansluit. Door het woonaanbod te vergroten wordt bovendien voorkomen dat de prijzen van vastgoed onbetaalbaar worden. Op die manier kunnen gezinnen in de stad  blijven wonen. De invulling met een hotel, een foodcourt en appartementen zal ook bijdragen tot de kwaliteit van de buurt. 

Historiek bouwvergunning
 • 14 december 2012 tot en met 23 januari 2013: openbaar onderzoek.
 • 15 maart 2013: het Gentse stadsbestuur kent de vergunning toe voor twee woontorens in de Koningin Fabiolalaan aan het Sint-Pietersstation, de ‘Queen Towers’, ontwerp door Eurostation (Joana Ferraz)
 • 1 augustus 2013: de Provincie keurt de bouwvergunning goed op 1 augustus 2013 na een beroep door buurtbewoners.
 • Buurtbewoners gaan in beroep bij de raad van vergunningsbetwistingen
 • 29 april 2014: Arrest Raad voor Vergunningsbetwisting: de Raad voor Vergunningsbetwisting heeft de stedenbouwkundige vergunning voor de Queen Towers aan de Koningin Fabiolalaan geschorst, zonder te zijn vernietigd.
 • 16 april 2015: NV Eurostation dient bij de Stad Gent een aanvraag voor verkavelingsvergunning in
 • 9 juli 2015: de verkavelingsvergunning wordt verleend
 • 11 augustus 2015: er wordt bij de Deputatie een beroep tegen de verkavelingsvergunning ingediend
 • 22 oktober 2015: de Deputatie verleent de verkavelingsvergunning
 • 23 februari 2016: de Raad voor Vergunningsbetwistingen vernietigt de bouwvergunning voor de Queen Towers.
 • 3 oktober 2017: Er is een definitieve en uitvoerbare verkavelingsvergunning
 • 18 februari 2020: Groep Caenen Capital Fund en Triple Living dienen bij de Stad Gent de aanvraag voor het bouwproject "de Stationstuinen' in
 • 13 maart 2020 tot en met 11 april 2020: openbaar onderzoek voor het bouwproject 'de Stationstuinen'. Dit onderzoek was op 24 maart tijdelijk opgeschort wegens de Coronamaatregelen. Het ging opnieuw van start op 27 april 2020 tot en met 16 mei 2020.
 • 11 juni 2020:  de Stad Gent verleent de omgevingsvergunning voor de Stationstuinen met bouw en exploitatie van een foodcourt, hotel en appartementen.
 • 10 juli 2020: er wordt een bezwaarschrift tegen de omgevingsvergunning ingediend.
 • 26 november 2020: de Deputatie van de Provincie Oost-Vlaanderen verleent een omgevingsvergunning.
Heb je vragen of problemen bij het raadplegen van de documenten? Bel 09 241 24 11 of mail naar info@projectgentsintpieters.be.