Je bent hier: HomeVoorstelling projectProjectontwikkeling › Gebouw A2

Gebouw A2

Functie: Gebouw in twee delen
Ontwerper: JASPERS & EYERS
Projectontwikkelaar: MG Real Estate
Status:  A2 is gebouwd en in gebruik

 

 

 

Het bouwblok A2 is gelegen op een cruciale plaats aan het begin van de hellende esplanade die de onderdoorgang vanaf het station en de fietsenparking verbindt met het centrale gedeelte van projectontwikkeling en vlak naast de monumentale trap die naar de Koningin Fabiolalaan. Het gebouw verbindt het ondergrondse niveau met het maaiveld.

Twee delen

De twee eenheden vormen één gebouw, maar behouden toch hun eigenheid. Langs de zijde van de Koningin Fabiolalaan worden beide gebouwdelen eenvoudig gescheiden door een verticale snede. Langs deze zijde werd eveneens geopteerd om de hoogte te beperken tot 4 bouwlagen (gelijkvloers en 3 verdiepingen) met twee teruggetrokken verdiepingen bovenop.

  
Het eerste gedeelte                                                                             Het tweede gedeelte 
Commerciële ruimte

Langs de zijde van de esplanade krijgt de ‘sokkel' met commerciële functies een uitgesproken sterke vorm van 2 verdiepingen hoog, waardoor het ondergrondse niveau langs deze zijde duidelijk het referentieniveau vormt. De commerciële ruimten hebben hier een toegang. Het kantoorgebouw wordt ontsloten op de overgelegen hoek aan de zijde van de Esplanade Oscar van de Voorde. Het andere gedeelte is toegankelijk vanuit de Koningin Fabiolalaan.

Ligging A2
Locatie gebouw A2

Historiek

 • 1/10/2014: Philadelphus NV dient een bouwaanvraag in voor het eerste gedeelte van het A2-gebouw aan de K. Fabiolalaan.
 • 27/10/2014 - 26/11/2014: de Stad Gent richt een openbaar onderzoek in
 • 8/01/2015: de Stad Gent levert een bouwvergunning af
 • 12/2/2015: beroep van derden tegen de bouwvergunning
 • 30/4/2015: vergunning in beroep door de Deputatie
 • Juni 2016: eerste gedeelte met kantoren is klaar en in gebruik.
 • 30/09/2016:  Philadelphus NV dient  een bouwaanvraag in voor het tweede gedeelte van het A2-gebouw aan de K. Fabiolalaan. De invulling daarvan zijn eveneens kantoren en commerciële ruimte.
 • 7/11/2016 - 7/12/2016: de Stad Gent organiseert een openbaar onderzoek over deze plannen.
 • 12/1/2017:  De Stad Gent heeft de bouwaanvraag geweigerd omdat in het verkavelingsplan is opgenomen dat het tweede gedeelte hoofdzakelijk uit woningen zou bestaan. Het project van Philadelphus is in strijd met de bestemming van de verkaveling
 • 03/02/2017: Philadelphus NV gaat in beroep.
 • 18/05/2017: de Deputatie keurt de aanvraag van stedenbouwkundige vergunning voor het bouwen van een kantoorgebouw met commerciële ruimtes waaronder een horecazaak goed.
 • 26/07/2017: de Stad Gent gaat tegen de beslissing van de Deputatie in hoger beroep bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen (RVVB). 
 • 12/10/2017: Start van de bouw van het tweede deel van A2.
 • 06/2019 Philadelphus NV dient een aanvraag in voor een bijstelling voor de verkaveling (verkavelingswijziging)
 • 4/12/2018: de RVVB  bevestigt de beslissing van de Stad Gent en vraagt een nieuwe beslissing van de Deputatie binnen de 4 maanden.
 • 20/09/2018: het college van burgemeester en schepenen weigert de verkavelingswijziging,
 • 18/10/2018: de aanvrager gaat in beroep tegen deze beslissing bij de Oost-Vlaamse Deputatie
 • 13/03/2019: het dossier voor de verkavelingswijziging wordt ingetrokken omdat er een uitvoerbare vergunning voor het gebouw is.
   
Heb je vragen of problemen bij het raadplegen van de documenten? Bel 09 241 24 11 of mail naar info@projectgentsintpieters.be.