Je bent hier: HomeVoorstelling projectProjectontwikkeling › Zone C

Zone C

Aan de K. Fabiolalaan ontwikkelt het Gentse stadsontwikkelingsbedrijf, sogent, een nieuw stadsdeel op de zogenaamde zones B en C. Op de gronden komen voornamelijk woningen. Tussen de zone B en C komt een wijkpark. In een volgende fase zal op de zone B ook ruimte worden voorzien voor een  basisschool en een kindercrèche.

Voor de eerste fase, tussen de Suzanne Lilarstraat en de Snepkaai, de zogenaamde zone C,  werd een wedstrijd uitgeschreven. Het project Rinkkaai van het team Alides, Nacarat en Cores Development kwam als eerst gerangschikte uit de bus.

Verkavelingsaanvraag

Sogent heeft voor de inrichting van de zone C van het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan in de Koningin Fabiolalaan een aanvraag tot verkavelingsvergunning ingediend bij Ruimte Vlaanderen. Deze verkavelingsaanvraag is in augustus 2017 goedgekeurd. 


De zone C ligt aan de Koningin Fabiolalaan, tussen de Suzanne Lilarstraat en de Snepkaai

Wonen aan het park

Het project Rinkkaai voorziet in een 300-tal nieuwe woningen,  ruimte voor buurtwinkels en buurtondersteunende diensten. Deze functies worden verspreid over zes gebouwen, waaronder twee woontorens.
Het ontwerp is gebaseerd op het paviljoenmodel. De gebouwen worden namelijk ingeplant in een groene omgeving, die de overgang moet vormen tussen de Blaarmeersen en het toekomstig Rijsenbergpark.
 
 

 

 

Tijdelijke invulling

Rinkkaai wil een deel van het terrein op zone C beschikbaar stellen voor tijdelijke beleving. Samen met de buurtbewoners wordt gekeken welke de mogelijkheden zijn voor het inrichten van een buurtplek. Meer info hierover vind je bij /info-en-inspraak/inspraak/zone-c-rinkkaai-2016

Tentoonstelling

maquette rinkkaai
De maquette van Rinkkaai is te bezichtigen  in het Infopunt Project Gent Sint-Pieters.  Het Infopunt is open op maandag-, dinsdag- en woensdagvoormiddag van 9 tot 12 uur en op woensdagnamiddag van 14 tot 17 uur. Je kunt ook steeds een afspraak maken om op een ander moment langs te komen.

 

Historiek

  • Sogent heeft een private partner gezocht voor de ontwikkeling van de zone C. De keuze van de partner is gebeurd in drie fasen: selectiefase, toewijzingsfase en onderhandelingsfase.
  • Sogent heeft het Toewijsdossier (=bestek) voor zone C van de Koningin Fabiolalaan, in de raad van bestuur van 28 mei 2014 goedgekeurd en aan de 3 geselecteerde kandidaten bezorgd.
  • 21/01/2015: De voorstellen van de 3 kandidaten zijn aan een jury bezorgd.
  • 10/01/2015: De 3 geselecteerde projectontwikkelaars stelden hun ontwerpen voor aan de bewoners en andere geïnteresseerden. Een verslag van dit dialoogcafé vind je hier (PDF - 545 kB).
  • 25/09/2015: De eerst gerangschikte kandidaat is bekendgemaakt. Hierbij vind je de persmededeling.
  • Sogent heeft voor de inrichting van zone C van het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan in de Koningin Fabiolalaan een aanvraag tot verkavelingsvergunning ingediend bij Ruimte Vlaanderen. Het verkavelingsplan gaat gepaard met een stedenbouwkundige aanvraag voor de inrichting van het openbaar domein. Een goedgekeurd verkavelingsplan is een eerste stap en noodzakelijke voorwaarde om een omgevingsvergunning te kunnen aanvragen voor de gebouwen en om de aangestelde private partner Rinkkaai een bouwtoelating te kunnen geven. 
  • 12/04/2017 - 11/05/2017: Loop van het  openbaar onderzoek
  • Augustus 2017: Toekenning van de verkavelingsvergunning door de Ruimte Vlaanderen.
  • 28/09/2017: Infoavond voor de bewoners van de Rijsenbergbuurt. Meer info hierover vind je hier.