Je bent hier: HomeVoorstelling projectPubliek domein › Het Rijsenbergpark

Het Rijsenbergpark

Met de herinrichting van de stationsomgeving komt er ook een gloednieuw park langs de Koningin Fabiolalaan, tussen het station Gent-Sint-Pieters en de Leie. Het stadsontwikkelingsbedrijf sogent staat in voor de ontwikkeling van het wijkpark dat zal zorgen voor een aangename, groene afwisseling tussen de nieuwe bebouwing.

 

Zones A, B en C

Het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (GRUP) 'Stationsomgeving Gent Sint-Pieters, Koningin Fabiolalaan' deelt de K. Fabiolalaan op in drie zones (A, B en C) die samen een ontwikkelingsgebied vormen dat zich uitstrekt vanaf het Koningin Maria-Hendrikaplein tot aan de Snepkaai.

De zones B en C zijn eigendom van sogent. Op zone C ontwikkelt het stadsontwikkelingsbedrijf het project Rinkkaai, waar een 300-tal nieuwe woningen komen, buurtwinkels en buurtondersteunende functies. Op zone B komen 2 nieuwe wijkpleinen, (sociale) woningen en een schoolgebouw. Sogent onderzoekt momenteel welke andere functies in die zone mogelijk zijn.

Het park zal zich tussen die gebouwen over de beide zones uitstrekken.

 

 

Het Rijsenbergpark

Groen is een belangrijk onderdeel van de stedelijke ruimte. Het Gewestelijk RUP biedt de mogelijkheid om in de stationsomgeving een nieuw park te creëren. De Stad Gent en sogent willen een zo groot mogelijke aaneengesloten groene ruimte voorzien in de vorm van een nieuw park: het Rijsenbergpark (werknaam).

Het park zal een belangrijke rol spelen als wijkpark voor de Rijsenbergbuurt en een schakel vormen in het groene lint tussen het Citadelpark en de Blaarmeersen, het zogenaamde pad van stad naar land. Het park sluit aan de westelijke zijde aan bij de parkzone die tussen de gebouwen van Rinkkaai (zone C) wordt aangelegd. Aan de andere kant wordt het verbonden met de groene buitenruimte rond het woon- en schoolgebouw in de zone B. Op die manier wordt een groene zone van in totaal 9.500m2 gecreëerd.

 

Een ontwerp op maat

Begin 2017 lanceerde sogent een zoektocht naar een ontwerp- en studieteam voor de aanleg van het wijkpark. Ondertussen is het architecten- en ingenieursbureau Evolta aangesteld om het ontwerp uit te werken, met participatie van de buurt. De Stad Gent en sogent rekenen er namelijk op dat buurtbewoners het park mee vorm geven. 

De aanleg van het park en de ontwikkeling van het project Rinkkaai worden op elkaar afgestemd. 

 

 

Samen met de buurt

In 2011 gaven buurtbewoners en andere geïnteresseerden al aan hoe zij de invulling van het openbaar domein in die zone zagen. Ze vroegen om het park en de pleinen gezellig en natuurrijk te maken. Ze droomden van parken en pleinen waar buurtbewoners elkaar kunnen ontmoeten en die een rustpunt vormen in de drukke stationsomgeving.

In de volgende fase wordt de buurt intensief betrokken bij het ontwerpproces.
Tijdens een workshop formuleerden  buurtbewoners hun ideeën en wensen. Hierna gingen de ontwerpers van Evolta aan de slag om enkele voorstellen uit te werken. Deze voorstellen kan je bekijken op het participatieplatform