Je bent hier: HomeVoorstelling projectPubliek domein › Publiek domein

Publiek domein

Het publiek domein is zeer belangrijk in de stationsomgeving. Het is niet alleen de plaats waarlangs mensen zich begeven van en naar het station en naar hun woning of kantoor, het is ook een plek om elkaar te ontmoeten, tot rust te komen en aan recreatie te doen.

 

 

Alain Marguerit

De Franse landschapsarchitect Alain Marguerit heeft een eerste ontwerp getekend voor de (her)inrichting van de publieke ruimte in de omgeving van het station Gent-Sint-Pieters.

Het is belangrijk voor de kwaliteit van dat publiek domein dat er eenheid van stijl is. Het gebied moet daarom één geheel vormen, ook al wordt het niet in één keer ontwikkeld. De elementen groen en water spelen hier een belangrijke rol. Alain Marguerit spreekt dan ook over het creëren van een groene as tussen het Citadelpark en de Blaarmeersen.

Actualisatie Masterplan Publieke Ruimte (2020)

In 2020 vindt een  actualisatie van het Masterplan Publieke Ruimte plaats dat de principes en krachtlijnen voor de verdere ontwikkeling van de stationsomgeving moet aangeven. Dit vanuit een kritische evaluatie maar tevens voortbouwend op het werk dat de voorbije jaren reeds geleverd werd, onder andere door landschapsarchitect Alain Marguerit. Nieuwe inzichten en aandachtspunten krijgen daarin een gepaste  plaats.

De opdracht bestaat uit vijf onderdelen:
1. een mobiliteitsonderzoek waarin de mobiliteitsdata geactualiseerd worden
2. de opmaak van  scenario’s voor de gewenste toekomstige verkeersorganisatie van de stationsomgeving
3. visievorming en ontwerpend onderzoek die resulteren in een geactualiseerd masterplan
4. de opmaak van een ontwerphandboek
5. het uitwerken van case studies die het masterplan en ontwerphandboek toepassen voor bepaalde deelzones (o.a het  Koningin Mathildeplein).

De studie wordt uitgevoerd door Basil Descheemaeker, Endeavour cvba, Plus Office Architects bvba, Traject nv. Ze bevat ook een belangrijk participatieluik.

Het bestek voor de opdracht voor actualisatie van het Masterplan Publieke Ruimte vind je hier.

Dit zijn enkele kenmerken waaraan het openbaar domein moet voldoen:

  • Het moet een vlotte en veilige toegang tot het station bieden voor voetgangers en fietsers.
  • Het Koningin Maria-Hendrikaplein, het Koningin Mathildeplein en de stationshal vormen één aangenaam en samenhangend geheel.
  • Vanaf het station vertrekken duidelijke voetgangers- en fietsroutes naar het centrum en andere stadsdelen. Die routes vormen de structuur voor het ontwerp en de aanleg van de openbare ruimte.
  • Het openbaar domein moet uitnodigen tot ontmoeting.
  • Parken, pleinen en straten moeten toegankelijk zijn voor iedereen.
  • Het openbaar domein moet een rustpunt bieden binnen een drukke stationsomgeving.
  • Een natuurrijk park moet dienen als tuin voor de buurt.
  • Pleinen met zoveel mogelijk groen vormen een verbinding met de bestaande buurt.
  • Een voetgangers- en fietsroute langsheen de nieuwe gebouwen aan de Koningin Fabiolalaan vormt een ‘pad van stad naar land’.
  • Commerciële zaken op het gelijkvloers van de nieuwe gebouwen brengen leven op straten en pleinen.