Je bent hier: HomeVoorstelling projectThema's › Fiets

Fiets

Fietsenstallingen

Er worden in de toekomst 13.500 overdekte fietsenstallingen voorzien. De fietsenstallingen komen in twee grote overdekte fietsenparkings die zich voor een groot deel situeren onder de treinsporen. 

 De overdekte fietsenstallingen zijn via verschillende aanrijroutes te bereiken

De eerste fietsenparking is al voor een deel gerealiseerd en biedt plaats aan 2.400 fietsen (1). De fietsenparking ligt onder het busstation en is te bereiken langs twee zacht hellende promenades. Ondertussen is er ook een tweede deel in aanbouw, namelijk onder sporen 11 en 12, langs de kant van het K. Mathildeplein (2). Dit deel zal in 2018 in gebruik genomen worden. Geleidelijk aan zullen alle sporen ondergraven worden - dit loopt samen met de bouw van de nieuws perrons. Dit deel zal later aansluiten met het reeds bestaande gedeelte onder het busstation.
De tweede fietsenparking bevindt zich aan de andere zijde, aan de P. Clementinalaan (3). Deze fietsenparking zal lopen van de plaats waar het Infopunt momenteel staat tot aan het K. Mathildeplein, ongeveer ter hoogte van de Ganzendries.

In afwachting van de voorziene 13.500 stallingen worden zoveel mogelijk tijdelijke fietsenstallingen aan weerszijden van het station voorzien. De meeste vrije plaatsen bevinden zich in de fietsenstalling aan het seinhuis van Infrabel, achter het VAC Virginie Loveling.

In de eerste helft van 2017 zijn er 3.000 fietsenstallingen bijgekomen in de stationsomgeving.

De brede gangpaden en een overzichtelijk herkenningssysteem zorgen voor comfort in deze overdekte fietsenparking. 

Meer informatie over de definitieve en tijdelijke fietsenstallingen vind je bij Bereikbaarheid/fietsenstallingen.

Sneller 3.000 extra fietsplaatsen

Een groot deel van de huidige fietsrekken in de overdekte stalling bij het station Gent-Sint-Pieters werd vervangen door nieuwe comfortabele en veilige etagerekken. De rekken bieden voldoende vrije tussenruimte en hebben een gasdrukveer om het optillen gemakkelijker te maken. Klik hier voor het instructiebord (341 kB).

De enkele fietsrekken werden verplaatst naar een brede gang in de fietsenstalling en op de promenade naar het Koningin Maria-Hendrikaplein (550-tal plaatsen) en naar een toekomstig bouwveld achter het VAC Virginie Loveling (750 plaatsen).
De volgende jaren zullen er, in functie van de stationswerf, steeds extra fietsplaatsen bij komen zodat er tegen het einde van project plaats is voor 13.500 fietsen.

Het verplaatsen van de oude fietsrekken en het installeren van de nieuwe etagerekken had een grote verhuisbeweging tot gevolg. Om dit allemaal vlot te laten verlopen, werd er in fasen gewerkt. Met borden en linten werden de pendelaars tijdig geïnformeerd over welke rekken werden leeggemaakt en verplaatst. Er werden tijdens de werkzaamheden o.a. op de hellingen ook tijdelijke parkeerzones gecreëerd om steeds voldoende stallingscapaciteit te hebben.
Lees hier het volledige persbericht.

Nieuwe fietspaden en -tunnel langs de verbindingsweg.
Langs de nieuwe verbindingsweg, de Valentin Vaerwyckweg, werd een tweerichtingsfietspad aangelegd dat aansluit op de fietspaden langs de binnen- en buitenring en de Loop (Flanders Expo). Door de plaatsing van het geluidsscherm tussen het fietspad en de rijweg, genieten ook de fietsers van de geluidswering.

dubbelzijdig fietspad
Dubbelrichtingsfietspad met geluidsmuur (foto 16/02/2011)

 

Tussen de nieuwe rotonde en de toegang tot de scholencampus is er een tunnel voor voetgangers en fietsers. Zo kunnen ze vlot en veilig de andere kant van de weg bereiken zonder het autoverkeer te kruisen.

fietstunnel onder Valentin Vaerwyckweg
Fietstunnel onder de Valentin Vaerwyckweg (foto 16/02/2011)