Je bent hier: HomeVoorstelling project › Wat is Project Gent Sint-Pieters

Wat is Project Gent Sint-Pieters

Het station Gent-Sint-Pieters is gebouwd aan de vooravond van de Wereldtentoonstelling van 1913. Het werd de motor voor de ontwikkeling van een heel nieuw stadsdeel. Ongeveer een eeuw later staan we voor een operatie van dezelfde omvang: het station en zijn omgeving aanpassen aan de behoeften van de 21ste eeuw.

In het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen, het wettelijk kader dat aangeeft hoe de diverse overheden moeten omgaan met onze schaarse ruimte met het oog op kwaliteit, wordt de stationsomgeving omschreven als een "gemengde ontwikkelingspool voor wonen en werken". Daarmee wordt het Project Gent Sint-Pieters voor de Stad Gent een van de belangrijkste strategische realisaties tijdens de komende twintig jaar.

De uitdaging aan het begin van deze eeuw is zorgen voor een vlotte, leefbare en aangename omgeving. De geplande aanpassingen zullen de diverse vormen van privé- en openbaar vervoer dan ook veel beter op elkaar afstemmen.

De vlotte verbindingen moeten er bovendien voor zorgen dat meer mensen gebruik gaan maken van het openbaar vervoer. Vanuit ecologisch oogpunt duidelijk een meerwaarde.

Ten derde krijgt de omgeving van het station een hoogwaardige invulling. Gedaan dus met braakliggende of niet ten volle gebruikte terreinen. In de plaats komt kwaliteitsvolle nieuwbouw voor wonen, werken en vrijetijdsbesteding.

Ten slotte zorgen een aantal vakkundige ingrepen voor een rechtstreekse groene as tussen het Citadelpark en de Blaarmeersen, twee groene longen in de stad.

Heb je vragen of problemen bij het raadplegen van de documenten? Bel 09 241 24 11 of mail naar info@projectgentsintpieters.be.