Je bent hier: HomeArchiefNieuwsberichten › Categorie › Nieuwtje

Ontruiming fietsen aan station Gent-Sint-Pieters

Op in Nieuwtje
Alle fietsen moeten tijdelijk weg van het K. Maria-Hendrikaplein, het plein met de bomen aan de voorkant van het station. Vanaf 3 tot en met 27 juli 2007 wordt het K. Maria-Hendrikaplein fietsenvrij gemaakt. Deze ontruiming gebeurt naar aanleiding van de doortocht van de Tour de France door Gent…

Afbraak postgebouw zit op schema.

Op in Nieuwtje
Het postgebouw is eigendom van NMBS-Holding. Op 7 mei 2007 is de aannemer begonnen met de ontmanteling van de binnenkant van het kantoorgebouw (verwijderen van deuren, plafonds, wanden, ...). Het afval zal gesorteerd worden weggevoerd. Op dit ogenblik finaliseren specialisten de verwijdering…

Stand van zaken fietsenstalling goederenloods

Op in Nieuwtje
Vanaf 30 juni 2007 is de goederenloods niet meer toegankelijk voor het stallen van uw fiets. De fietsrekken uit de goederenloods zullen gradueel overgebracht worden naar de Sint-Denijslaan.

Stand van zaken 'bewaakte' fietsenstalling

Op in Nieuwtje
Tot eind augustus 2007 staat de 'bewaakte' fietsenstalling open en gratis ter beschikking voor het stallen van uw fiets. In tussentijd wordt een nieuwe bewaakte fietsenstalling opgebouwd aan de achterzijde van het station op de hoek Voskenslaan - Sint-Denijslaan.

Perimeter afgebakend voor opmaak staat van bevinding panden

Op in Nieuwtje
Binnenkort starten in en rond het Sint-Pietersstation de grote bouwwerken. Het eerste wat zal gebeuren is de afbraak van het voormalige postgebouw, en het uitgraven van een ondergrondse ruimte voor fietsenstallingen, kiss-and Ride en parkeergarage, op het NMBS-parkeerterrein tussen de sporen en …

Persconferentie: start voorbereidende werken

Op in Nieuwtje
Op vrijdag 11 mei 2007 is het startschot gegeven van de voorbereidende werken van project Gent Sint-Pieters. Voorzitter van de stuurgroep van project Gent Sint-Pieters, burgemeester Daniël Termont, leidde de persconferentie als volgt in: "Bijna 10 jaar duurde het om een van de grootste stads…

Toegang fietsenstalling goederenloods wijzigt

Op in Nieuwtje
Vanaf de 2de helft van mei 2007 kan u de fietsenstalling in de goederenloods niet meer bereiken via het K. Maria-Hendrikaplein, maar wel via de K. Fabiolalaan. Vanaf juli 2007 wordt de goederenloods ontruimd en zullen de fietsenstallingen verhuizen naar de Sint-Denijslaan aan de achterkant v…

Afhandeling Bike Safe: tijdelijk geen bewaakte fietsenstalling

Op in Nieuwtje
Vanaf vrijdag 11 mei 2007 is de bewaakte fietsenstalling aan station Gent-Sint-Pieters niet meer bewaakt. Wegens voorbereidende werken voor het grote bouwproject Gent Sint-Pieters zal deze constructie ten vroegste eind mei afgebroken worden. Tot dan kan u uw fiets blijven stallen in deze o…

Plan tijdelijk parkeergebouw Koningin Fabiolalaan

Op in Nieuwtje
U vindt hier (PDF - 63kb) een plan waarop het tijdelijk parkeergebouw met toegang duidelijk aangegeven is. Dit naar aanleiding van de ontruiming van de huidige NMBS-parking tegen 11 mei 2007. Heeft  u vragen of problemen bij het raadplegen van de documenten? Bel 09 241 24 11 of mail info@pro…

Stand van zaken werkzaamheden Sint-Denijslaan

Op in Nieuwtje
De Sint-Denijslaan is sinds 3 mei 2007 weer volledig open voor alle verkeer. Aangezien er geen oplossing voor de technische problemen die zich daar stelden zou zijn vóórdat de werkzaamheden aan het kruispunt van de Snepkaai-Maurice Dupuislaan starten (van 2 mei tot midden juni 2007) zijn de bo…

Fietsstallingen rond het station: overzicht en evolutie van de aantallen

Op in Nieuwtje
Om het aantal fietsenstallingen en het beheer ervan gedurende de werkzaamheden van Project Gent Sint-Pieters duidelijk te situeren, maakte het projectmanagement een overzicht.  Hierop ziet u per veranderende situatie hoeveel fietsrekken er zijn, en waar ze zich bevinden. Deze presentatie (PDF - …

Omleiding bussen De Lijn door werken in Prinses Clementinalaan

Op in Nieuwtje
Door werken in de P. Clementinalaan van maandag 30 april tot dinsdag 1 mei 2007 zullen alle lijnen die via de P. Clementinalaan rijden omgeleid worden. Komende van Gent Sint-Pieters rijden de bussen via de K. Elisabethlaan en de Kortrijksesteenweg om verder de normale reisweg te volgen. …

Juridische procedures tegen Project Gent Sint-Pieters

Op in Nieuwtje
Tien bewoners uit de omgeving van het Sint-Pietersstation hebben bij de Raad van State een verzoekschrift tot schorsing (en vernietiging) ingediend tegen het Besluit van de Vlaamse Regering van 15 december 2006 waarbij het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘stationsomgeving Gent Sint-Pieter…

Start werken nutsmaatschappijen Prinses Clementinalaan uitgesteld

Op in Nieuwtje
In tegenstelling tot onderstaand bericht zullen de werken van de nutsmaatschappijen in de P. Clementinalaan aanvangen op maandag 23 april 2007 in plaats van 17 april 2007. Dit om de continuïteit van de werf te garanderen, hinder naar omwonenden te beperken en vrije doorgang voor verkeer toe te l…