Je bent hier: HomeInfo en inspraakInspraak › Project Gent Sint-Pieters op het juiste spoor (2018)?

Project Gent Sint-Pieters op het juiste spoor (2018)?

De werken aan het Project Gent Sint-Pieters zijn iets meer dan 10 jaar geleden gestart met de afbraak van het oude postgebouw. Ondertussen zijn er al heel wat zaken gerealiseerd. Het is dan ook een uitgelezen kans om lessen uit het verleden te trekken en het project te actualiseren.

Er staan immers nog enkele belangrijke nieuwe deelprojecten op stapel:
- de (her)aanleg
 van de twee stationspleinen: het Koningin Maria-Hendrikaplein en het Koningin Mathildeplein
de bouwprojecten in de zone B langsheen de Koningin Fabiolalaan, 

 

 

 

Digitale enquête en interactieve wandelingen

Het is belangrijk om hiervoor  te luisteren naar de mening van de gebruikers van de stationsomgeving. Zowel Gentenaars als niet- Gentenaars, pendelaars, bewoners, studenten, handelaars ...Daarom werd er een digitale enquête gelanceerd die liep van 23 januari 2018 tot 13  febuari 2018. 
De resultaten vind je hier. De uitgebreide resultaten zijn te vinden op het dataportaal.

Daarnaast werden er op 24 februari 2018 ook twee interactieve wandelingen georganiseerd met volgende experts: Stijn Oosterlinck (stadssociologie), Davy Janssens (verkeerskunde), Els Vervloesem (architect), Jan Hamerlinck (architect) en Peter Vanden Abeele, de Gentse stadsbouwmeester. In de voormiddag richtten we ons specifiek op de pleinen, in de namiddag  op de zone B, langsheen de Koningin Fabiolalaan. In totaal 80 deelnemers schreven zich voor deze activiteiten in. Het maximum aantal deelnemers was daarmee ook bereikt.

De presentaties die in de inleiding werden getoond kun je hier alvast bekijken:

- inleiding themawandeling pleinen
- bijdrage over overstappunten door Davy Janssens (Mobiliteitsexpert)
inleiding themawandeling zone B door Pieter Jacobs (sogent)

Zowel bij de enquête als bij de wandelingen zijn we vertrokken van de doelstellingen van het Project Gent Sint-Pieters. Die vind je in deze brochure. Je vindt hierin ook een handige tijdslijn die alle realisaties van de afgelopen jaren weergeeft.

Wat gebeurt met de resultaten?

De projectpartners hebben de resultaten uit de enquête en wandeling besproken. Deze konden opgedeeld worden in drie groepen: concrete informatievragen, aandachtspunten binnen de lopende projectontwikkeling en vragen naar aanvullend onderzoek/aanvullende trajecten. Een eerste opvolging hiervan kan je vinden in dit document

Een eerste aanvullend onderzoek is ondertussen gestart. UGent kreeg daarbij de opdracht om in de ruime omgeving van het station Gent Sint-Pieters na te gaan hoe de toekomstige bewoners van de nieuwbouwprojecten langs de Koningin Fabiolaan en het Koningin Mathildeplein op een goede manier aansluiting kunnen vinden met de bestaande buurten; hoe kunnen we het samenleven bevorderen en wat is daarvoor nodig?

Na een analyse van het reeds bestaande cijfermateriaal gaan studenten op pad om in kaart te brengen hoe de stationsbuurt momenteel wordt gebruikt door de huidige buurtbewoners, werknemers en pendelaars. Zij zullen er informatie verzamelen via interviews en groepsgesprekken met de buurtbewoners, handelaars, scholen enz. om zoveel als mogelijk kennis te verwerven over de buurt en de manier waarop de buurt ervaren en gebruikt wordt.

De studie loopt van september 2018 tot begin 2019. In de opdracht voor de studie zullen onder meer volgende vragen onderzocht worden:

  •  Welke functies en voorzieningen zijn nodig in de stationsbuurt, zowel voor de huidige bewoners als voor de toekomstige bewoners van de nieuwbouwprojecten? Waar kunnen die best een plaats krijgen?
  • Hoe kunnen gelijkvloerse verdiepingen van de geplande sociale appartementen in de zone B het best ingevuld worden?
  • Op welke wijze kan het S-gebouw op het K. Mathildeplein buurtversterkend werken?
  •  Hoe kan het gemeenschapsgevoel van de bestaande én de nieuwe buurt als geheel ondersteund worden? Op welke manier kan de huidige en de nieuwe gemeenschap met elkaar verbonden worden? Welke hefbomen zijn hiertoe aanwezig in de huidige gemeenschap?

De studie zal zich op de woonbuurten in de ruime omgeving van het station Gent-Sint-Pieters richten. Op het kaartje hieronder zie je over welke omgeving het precies gaat. 

Deze studie moet uiteindelijk leiden tot een aantal concrete voorstellen die in de plannen van het Project Gent Sint-Pieters en van de stationsbuurt zullen worden opgenomen. In het voorjaar van 2019 zullen wij de resultaten van deze studie voorstellen aan de buurt en andere geïnteresseerden. We houden je op de hoogte van verdere ontwikkelingen.