Je bent hier: HomeInfo en inspraakInspraak › Sociaal-ruimtelijke studie (2019)

Sociaal-ruimtelijke studie (2019)

Naar aanleiding van het tienjarig bestaan van het Project Gent Sint-Pieters werd in 2018 met alle betrokken stakeholders een tussentijdse reflectie over het project georganiseerd met als doel het project inhoudelijk te versterken en te actualiseren, waarbij de focus lag op de concrete invulling van de twee stationspleinen en van zone B. 

Een van de trajecten volgend uit deze tussentijdse reflectie, was de aanbesteding van een sociaal-ruimtelijk onderzoek. Dit onderzoek had als doel na te gaan hoe een goede leefkwaliteit voor de huidige buurt en de toekomstige bewoners van de projectontwikkeling (zowel sociale woningen als niet-sociale woningen) kan gefaciliteerd worden, vanuit de bezorgdheden dat de projectontwikkeling teveel vertrekt vanuit het ruimtelijke en te weinig vanuit de mensen.

De centrale onderzoeksvraag valt uiteen in drie deelvragen:

  1. Programma: welke functies/voorzieningen zijn er nodig en wenselijk in de stationsomgeving, rekening houdend met de toekomstige bijkomende bewoning?
  2. Op welke manier en waar kunnen deze binnen de projectontwikkeling en omgeving worden geïntegreerd? Welke ruimtelijke aandachtspunten zijn er? Op welke manier kan de projectontwikkeling zone B en S-gebouw meer buurtversterkend werken?
  3. Hoe kan het gemeenschapsgevoel ondersteund worden, hoe kan er ingespeeld worden op verwachte sociale dynamieken? Welke hefbomen zijn er en hoe kunnen sociale breuklijnen worden voorkomen?

In deze nota worden de belangrijkste bevindingen en aanbevelingen weergegeven, gelinkt aan de drie onderzoeksvragen. 

De volledige resultaten kan je op de volgende manieren inkijken:

 

Één van de kaarten die de onderzoekers hebben uitgetekend

De opdracht werd uitgevoerd door UGent, vakgroep Sociaal Werk en Sociale Pedagogiek in samenwerking met Architecture Workroom Brussels. Sociale kennis werd ontgonnen door 280 studenten die in de stationsomgeving kwalitatieve data verzamelden via interviews en observaties. Dit materiaal werd door de opdrachtnemers uitgediept en via twee werkseminaries in de schoot van de stadsacademie verder besproken. Op basis daarvan werd het eindrapport opgeleverd dat de onderzoeksbevindingen en aanbevelingen voor project Gent-Sint Pieters en de ruimere stationsomgeving omvat.