Je bent hier: HomeTijdlijn › Sociaal-ruimtelijke studie stationsbuurt

Sociaal-ruimtelijke studie stationsbuurt

Start in: Kwartaal 4 2018
Geschatte duur: 11 maanden

Naar aanleiding van het tienjarig bestaan van het Project Gent Sint-Pieters werd in 2018 met alle betrokken stakeholders een tussentijdse reflectie over het project georganiseerd met als doel het project inhoudelijk te versterken en te actualiseren, waarbij de focus lag op de concrete invulling van de twee stationspleinen en van zone B.

Een van de trajecten volgend uit deze tussentijdse reflectie, was de aanbesteding van een sociaal-ruimtelijk onderzoek. Dit onderzoek werd uitgevoerd door Universiteit Gent en AWB en had als doel na te gaan hoe een goede leefkwaliteit voor de huidige buurt en de toekomstige bewoners van de projectontwikkeling (zowel sociale woningen als niet-sociale woningen) kan gefaciliteerd worden, vanuit de bezorgdheden dat de projectontwikkeling teveel vertrekt vanuit het ruimtelijke en te weinig vanuit de mensen.

Meer informatie  over de studie vind je hier