Je bent hier: HomeVoorstelling projectDocumenten › RUP

RUP

1. Gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUPs)

Gemeenteraadsbesluit april 2006 (PDF - 1,5 MB) - (24.04.2006)

Stationsomgeving Gent Sint-Pieters - Koningin Fabiolalaan
definitief vastgesteld door de Vlaamse Regering op 15 december 2006
 
De Vlaamse regering heeft op 15 december 2006 het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Stationsomgeving Gent Sint-Pieters - Koningin Fabiolalaan definitief vastgesteld. Veertien dagen na de publicatie van dit besluit in het Belgisch Staatsblad worden de nieuwe stedenbouwkundige voorschriften uit het plan van kracht. Deze voorschriften vervangen de voorschriften uit het gewestplan en eventuele plannen van aanleg (BPA's).

Je kunt hier het volledige plan raadplegen.

Algemene info bekijken:

Het plan consulteren:

Het ruimtelijk uitvoeringsplan bestaat uit een besluit van de Vlaamse Regering met een aantal bijlagen. Deze documenten vormen één niet opdeelbaar geheel en moeten dus in samenhang met elkaar gelezen worden.

Het Besluit van de Vlaamse Regering met als bijlagen met verordenende kracht:

bijlage 1:
  • het Grafisch plan (PDF  - 1,5MB): Dit plan geeft weer voor welke gebieden het plan van toepassing is, en welke bestemmingen hier zullen gelden.
bijlage 2:


en met als bijlagen zonder juridisch verordenende kracht:

bijlage 3:
bijlage 4:

MER rapport:

bijlage 5:

bijlage 6:

bijlage 7:
bijlage 8:

bijlage 9: 

2. Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan voor het Koningin Mathildeplein (RUP nr.137 stationsomgeving gent sint-pieters zuidelijk stationsplein) -  18 december 2007

Toelichtingsnota en stedenbouwkundige voorschriften (8,4 MB) en grafisch plan (0,6 MB)

 

Heb je vragen of problemen bij het raadplegen van de documenten? Bel 09 241 24 11 of mail info@projectgentsintpieters.be