Je bent hier: HomeVoorstelling projectProjectontwikkeling › Diamant (B1)

Diamant (B1)

Functie: Kantoren
Ontwerper: Asymptote Architecture - Eurostation
Projectontwikkelaar: Global Estate Group
Status: Afgewerkt - In gebruik genomen op 16 december 2019

Situering Diamant (B1)
Situering gebouw B1 (Diamant)

De specifieke ligging van het bouwveld in de gebiedsontwikkeling ‘van stad naar land' maakt de plek van dit gebouw bijzonder. De site maakt de overgang tussen twee uitgesproken delen: ze ligt op de rand tussen de zone A en de zone B. Beide zijden van het gebouw worden geflankeerd door een publiek plein, aansluitend bij de Koningin Fabiolalaan. Het project op dit bouwveld vormt het visuele eindpunt komende vanuit zowel het oosten als het westen.

Het gebouw is gebouwd volgens alle BREEAM-parameters op het vlak van energie-efficiëntie en duurzaamheid.

 
De Diamant aan de kant van de Koningin Fabiolalaan (19/06/2020)

Het ontwerpend onderzoek resulteerde in het concept van een steenachtige hand die een glazen volume met zorg vasthoudt. Een gevarieerde beleving van dit nieuwe icoon vloeit voort uit een subtiel spel van kroonlijsthoogtes, terugspringende bovenverdiepingen, knikken in de gevel en materiaalgebruik. De architecturale uitwerking van het kantoorgebouw werd toevertrouwd aan ASYMPTOTE Architecture, een New Yorks architectenbureau geleid door Hani Rashid & Lise Anne Couture. Voor de realisatie van het ontwerp werd het bouwteam versterkt met de nv Eurostation en nv Euro Immo Star.

De zuidkant van het gebouw (15/01/2020)
Gebouw in aanbouw, gezien vanaf de Koningin Fabiolalaan (Foto 26/02/2019)
Historiek 
  • 10/12/2012 SOFA NV dient een aanvraag voor stedenbouwkundige vergunning in voor het gebouw B1 in de Koningin Fabiolalaan.
  • 04/01/2013 - Het stadsbestuur weigert de bouwvergunning voor de B1  
  • 25/04/13 - Oost-Vlaamse deputatie keurt bouwvergunning B1 in beroep goed. 
  • 28/05/13 - Het college van burgemeester en schepenen gaat in beroep tegen het besluit van de deputatie.            
  • 07/07/14 - De Raad voor Vergunningsbetwistingen verwerpt de vraag tot schorsing van de stedenbouwkundige vergunning. 
  • 19/04/2016 - De stedenbouwkundige vergunning wordt vernietigd door de Raad voor Vergunningsbetwistingen.
  • 25/08/2016 - De Provincie Oost-Vlaanderen verleent nieuwe stedenbouwkundige vergunning.
  • 17/10/2016 - Buurtbewoners stellen beroep in en vragen vernietiging van de stedenbouwkundige vergunning.
  • 07/08/2017 - Start van de bouw van 'Diamond'
  • 6/02/2018 - De Raad voor Vergunningsbetwistingen verwerpt de vordering tot vernietiging van de stedenbouwkundige vergunning.
Heb je vragen of problemen bij het raadplegen van de documenten? Bel 09 241 24 11 of mail naar info@projectgentsintpieters.be.