Je bent hier: HomeVoorstelling projectProjectontwikkeling › Gebouw A3

Gebouw A3

Functie: sociaal wonen
Ontwerper: BOGDAN & VAN BROECK
Status: ontwerpfase

 


Situering van gebouw A3

Gebouw A3 telt 52 sociale wooneenheden. Het gebouw bestaat uit een laag, balkvormig volume en een hoger deel aan de westelijke zijde (richting Koningin Paolaplein).  De gelijkvloerse verdieping wordt ingenomen door een commerciële functie, die zorgt voor voldoende sociale controle en beleving op de esplanade. 

Het realiseren van sociale huisvesting vlakbij een knooppunt van openbaar vervoer is van maatschappelijk belang. Voor de realisatie van deze woningen is er een intentieovereenkomst afgesloten met huisvestingsmaatschappij Woningent.

 

beeld van gebouw A3
De A3 aan de linkerzijde bestaat uit commerciële ruimte met daarboven 52 sociale appartementen

Het lage, balkvormige volume omvat een reeks duplex-appartementen op niveau +1/+2, waarvan de leefruimtes zich op de bovenste verdieping bevinden, teneinde zo weinig mogelijk hinder te ondervinden van het aanwezige seinhuis. Boven deze duplexen, op niveau +3, worden appartementen voorzien die naar een zijde zijn georiënteerd. Door het beperken van de hoogte van dit deel van het gebouw is er een geringe impact op de esplanade in het kader van bezonning.
 

toekomstbeeld A3
De A3 krijgt een daktuin

In het hoger deel, +4 tot +8, worden telkens 4 units per plateau voorzien. Door het concentreren in een slank, hoger volume (max. 30m) ontstaat een meerwaarde in woonkwaliteit, omwille van de afstand ten aanzien van het seinhuis en de uitzichten die ontstaan. Op deze wijze claimt A3 zijn rechtmatige plaats tussen de naburige gebouwen in de skyline langs de Koningin Fabiolalaan.
Als surplus wordt een grote gemeenschappelijke daktuin voorzien op niveau +4, toegankelijk voor alle sociale appartementen.

De presentatie over gebouw A3 (stand van zaken aug/2014) vind je hier.

Heb je vragen of problemen bij het raadplegen van de documenten? Bel 09 241 24 11 of mail naar info@projectgentsintpieters.be.