Je bent hier: HomeVoorstelling projectProjectontwikkeling › Queen Towers (A5)

Queen Towers (A5)

Functie: kantoren / wonen
Ontwerper: Eurostation (Joana Ferraz)
Status: bouwvergunning vernietigd door de Raad van Vergunningsbetwistingen op 23 februari 2016. 

Ligging Queen Towers (A5)
Situering van de Queen Towers (A5)

De Queen Towers (gebouw A5) bestaat uit twee torens - een van 90 meter en een van 60 meter - en is bijna volledig bestemd voor wonen. De twee woontorens zullen 197 appartementen bevatten. In de sokkel van het gebouw komen kantoren. Met een ruime fietsenstalling voor 700 fietsen, gemeenschappelijke binnenruimten en daktuinen mikt dit appartementsgebouw op gezinnen die op een duurzame manier in de stad willen wonen, vlakbij een knooppunt voor openbaar vervoer aan het station Gent-Sint-Pieters.

Keuze voor hoogbouw

Het verder aansnijden van open ruimte en bebouwen van bosrijke kavels is geen optie meer om op een duurzame manier antwoord te bieden aan de woningnood van deze en volgende generaties. Hoogbouw laat toe om compact en met grote dichtheid kwalitatief wonen te organiseren: energetisch interessant en ruimtelijk verantwoord. Als die toren vlak naast een openbaar vervoersknooppunt gelegen is, dan kan ook de mobiliteit op een duurzame manier georganiseerd worden. Door verschillende vormen van wonen en gemeenschappelijke open ruimte te organiseren ontstaat een nieuw soort hoogbouw: een verticale stad. 

sokkel Queen Towers
Beeld van de Queen Towers vanop de esplanade
Dialoog met de directe en ruime omgeving

Het bouwvolume is opgedeeld in uitgesproken delen:

  • onderaan is er een sokkel met kantoren en commerciële functies die het publieke karakter van de open ruimte doortrekt in het gebouw zelf. Insnijdingen geven de ingangen een prominente plaats in het straatbeeld en brengen voldoende licht en lucht in het gebouw. Het dak van deze sokkel wordt ingericht als daktuin waarop de werknemers kunnen vertoeven en waar het regenwater gebufferd kan worden. In de sokkel wordt ook een ruime fietsenparking voorzien voor ongeveer 700 fietsen bedoeld voor bewoners en werknemers. 
  • Op de sokkel staan twee torens die voor wonen bestemd zijn. Deze zijn 90m en 60m hoog en bevatten in totaal 197 appartementen en duplexen met 1, 2 of 3 slaapkamers.
  • Bovenop de torens bevinden zich twee Skygardens, grote groene terrassen die toegankelijk zijn voor de bewoners van de toren en die een spectaculair zicht op Gent en haar ruime omgeving bieden.
  • De autoparkeerplaatsen bevinden zich dan weer ondergronds, in de reeds gebouwde parking.
sky garden
De skygardens

In de toren zelf worden bijkomende gemeenschappelijke binnenruimten ingericht van dubbele verdiepingshoogte, de SkyRooms. Hierin kunnen de bewoners gemeenschappelijke activiteiten organiseren in een aangenaam binnenklimaat.
 

Sky rooms
Zicht op de skyrooms
Materiaalkeuze

De gevel zal bestaan uit architectonisch zandkleurig beton waaruit de balkons en de verticale scheidingselementen zijn opgebouwd. Tussen deze scheidingselementen bevinden zich dieperliggend ofwel verdiepingshoge ramen met bronskleurig aluminium kader ofwel bronskleurige vezelcementplaten als opaak element.

Lichtconcept

Naar analogie met het Lichtplan van de Stad Gent heeft de prominente zichtbaarheid van het gebouw niet enkel overdag, maar ook 's avonds een rol te spelen. Een sobere verlichting zorgt voor een subtiel gloeien van de Skygardens en de Skyrooms in de skyline van Gent. De horizontale lijnen van de sokkel worden zacht aangelicht en spelen zo mee in de verlichting van de publieke ruimte.
 

beeld van queen towers
Beeld van de Queen Towers
Historiek bouwvergunning
  • 14 december 2012 tot en met 23 januari 2013: openbaar onderzoek.
  • 15 maart 2013: het Gentse stadsbestuur kent de vergunning toe voor twee woontorens in de Koningin Fabiolalaan aan het Sint-Pietersstation, de ‘Queen Towers’.
  • 1 augustus 2013: de Provincie keurt de bouwvergunning goed op 1 augustus 2013 na een beroep door buurtbewoners.
  • De bewoners gaan in beroep bij de raad van vergunningsbetwistingen
  • 29 april 2014: Arrest Raad voor Vergunningsbetwisting: de Raad voor Vergunningsbetwisting heeft de stedenbouwkundige vergunning voor de Queen Towers aan de Koningin Fabiolalaan geschorst, zonder te zijn vernietigd.
  • 23 februari 2016: de Raad voor Vergunningsbetwistingen vernietigt de bouwvergunning voor de Queen Towers.
Heb je vragen of problemen bij het raadplegen van de documenten? Bel 09 241 24 11 of mail naar info@projectgentsintpieters.be.