Je bent hier: HomeVoorstelling projectProjectontwikkeling › Rinkkaai (zone C)

Rinkkaai (zone C)


De zone C ligt aan de Koningin Fabiolalaan, tussen de Suzanne Lilarstraat en de Snepkaai

Aan de K. Fabiolalaan ontwikkelt het Gentse stadsontwikkelingsbedrijf, sogent, een nieuw stadsdeel op de zogenaamde zones B en C. Op de gronden komen voornamelijk woningen

Voor de eerste fase, tussen de Suzanne Lilarstraat en de Snepkaai, de zogenaamde zone C,  werd een wedstrijd uitgeschreven. Het project Rinkkaai van het team Alides, Nacarat en Cores Development kwam als eerst gerangschikte uit de bus.

Tussen de zone B en C komt een wijkpark. In een volgende fase zal op de zone B ook ruimte worden voorzien voor stadsgebouw met een  basisschool, een kindercrèche, buitenschoolse opvang en ruimtes voor jeugdverenigingen.

Wonen aan het park
Het project Rinkkaai voorziet in een 308 nieuwe woningen,  ruimte voor buurtwinkels en buurtondersteunende diensten. Deze functies worden verspreid over zes gebouwen, waaronder twee woontorens. Het ontwerp is gebaseerd op het paviljoenmodel. De gebouwen worden namelijk ingeplant in een groene omgeving, die de overgang moet vormen tussen de Blaarmeersen en het toekomstig Rijsenbergpark.

 

 

Aandacht voor duurzaamheid

Rinkkaai wordt een bijna-energieneutrale (B.E.N) wijk. Om dit te bereiken wordt er maximaal rekening gehouden met compactheid, oriëntatie en schaduw, echter zonder in te boeten op woonkwaliteit. Voor het resterende energieverbruik zet Rinkkaai in op hernieuwbare energiebronnen (o.a. warmtenet, warmterecupartie, pv-panelen en zonnecollectoren). Neerslag wordt zo lang mogelijk vastgehouden, hergebruikt en gebufferd vooraleer het afgerond wordt. 

Meer informatie over de duurzaamheid van het project Rinkkaai kan je vinden op deze pagina.

Breed publiek

Rinkkaai richt zich naar een breed publiek, waarbij ook de betaalbaarheid niet uit het oog wordt verloren. Zo is 40 % van de appartementen voorzien voor budgetwoningen. Er komen ook diverse types van woningen: assistentiewoningen, cohousing, duplexwoningen.

Focus op ontmoeting

Het ontwerp zet sterk in op het ontstaan van een nieuwe gemeenschap door ruimte te geven aan ontmoeting. Het voorziet verschillende ontmoetingsplaatsen waaronder een park, pleinen, ruimtes met buurtgericht commerciële functies zoals een apotheek, een buurtwinkel....Die functies richten zich ook naar de bestaande Rijsenbergbuurt.

De daken zullen niet alleen dienen voor energieopwekking, ze krijgen ook een gemeenschapsgerichte functie voor nieuwe bewoners. Deze functies verschillen per gebouw en worden bijvoorbeeld ingericht met een moestuin, een speellandschap, serres, een zonneterras.

Historiek

 • Sogent heeft een private partner gezocht voor de ontwikkeling van de zone C. De keuze van de partner is gebeurd in drie fasen: selectiefase, toewijzingsfase en onderhandelingsfase.
 • Sogent heeft het Toewijsdossier (=bestek) voor zone C van de Koningin Fabiolalaan, in de raad van bestuur van 28 mei 2014 goedgekeurd en aan de 3 geselecteerde kandidaten bezorgd.
 • 21/01/2015: de voorstellen van de 3 kandidaten zijn aan een jury bezorgd.
 • 10/01/2015: de 3 geselecteerde projectontwikkelaars stelden hun ontwerpen voor aan de bewoners en andere geïnteresseerden. Een verslag van dit dialoogcafé vind je hier (PDF - 545 kB).
 • 25/09/2015: de eerst gerangschikte kandidaat is bekendgemaakt. Hierbij vind je de persmededeling.
 • Sogent heeft voor de inrichting van zone C van het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan in de Koningin Fabiolalaan een aanvraag tot verkavelingsvergunning ingediend bij Ruimte Vlaanderen. Het verkavelingsplan gaat gepaard met een stedenbouwkundige aanvraag voor de inrichting van het openbaar domein. Een goedgekeurd verkavelingsplan is een eerste stap en noodzakelijke voorwaarde om een omgevingsvergunning te kunnen aanvragen voor de gebouwen en om de aangestelde private partner Rinkkaai een bouwtoelating te kunnen geven. 
 • 12/04/2017 - 11/05/2017: loop van het  openbaar onderzoek
 • Augustus 2017: toekenning van de verkavelingsvergunning door Ruimte Vlaanderen aan sogent voor de zone C.
 • 28/09/2017: infoavond voor de bewoners van de Rijsenbergbuurt. Meer info hierover vind je hier.
 • Eind augustus 2018 : Rinkkaai dient een aanvraag in voor het verkrijgen van een omgevingsvergunning. De omgevingsvergunning vervangt sinds 1 januari 2018 de bouwvergunning en milieuvergunning.
 • 29 september - 28 oktober 2018: openbaar onderzoek
 • 17 oktober 2018: infonamiddag waarbij de plannen kunnen ingekeken worden en de bezoekers vragen kunnen stellen aan de projectontwikkelaar en de projectverantwoordelijke van sogent.
 • 17 januari 2019: de Deputatie van de Provincie Oost-Vlaanderen heeft de Omgevingsvergunning voor het project Rinkkaai goedgekeurd.
 • 5 februari 2019: de Raad voor Vergunningsbetwistingen heeft op 5 februari 2019 de goedgekeurde verkavelingsvergunning in beroepsprocedure vernietigd.
 • Van 20 mei tot en met 18 juni 2019: er wordt een nieuw openbaar onderzoek gehouden met het oog op een zgn. herstelbeslissing van het Vlaamse Gewest voor het toekennen van de verkavelingsvergunning Rinkkaai.
 • 2 augustus 2019: de gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar keurt de verkavelingsvergunning Rinkkaai voorwaardelijk goed.
 • 30 augustus 2019: de Vlaamse Regering bevestigt een tweede maal de Omgevingsvergunning Rinkkaai, na beroep tegen de beslissing van de Bestendige Deputatie van 17 januari 2019.
 •  27 september 2019: er wordt  beroep aangetekend bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen tegen het besluit van de gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar van 2 augustus 2019 omtrent de verkavelingsvergunning Rinkkaai.
 • 10 december 2020: De Raad voor Vergunningsbetwistingen vernietigt de verkavelingsvergunning Rinkkaai.
 • 19 mei 2021 - 17 juni 2021: openbaar onderzoek naar aanleiding van nieuwe verkavelingsaanvraag RInkkaai
 • 11 juni 2021: de Vlaamse overheid weigert de omgevingsvergunning wegens het ontbreken van een verkavelingsvergunning
 • 14 oktober 2021: het college van burgemeester en schepenen keurt de nieuwe verkavelingsaanvraag goed