Je bent hier: HomeVoorstelling projectProjectontwikkeling › S-gebouw

S-gebouw

Aan de zuidzijde van het station Gent-Sint-Pieters ontwikkelen sogent en de Stad Gent een nieuw plein, het Koningin Mathildeplein, met een nieuw gebouw dat omwille van zijn vorm voorlopig het S-gebouw genoemd wordt.

Projectgebied

Het RUP ‘Stationsomgeving Gent Sint-Pieters, zuidelijk stationsplein’ bepaalt de afbakening van het projectgebied. Het zuidelijk stationsplein is een toegangspoort tot de stad, in het bijzonder voor de dagdagelijkse gebruiker van het openbaar vervoer. De volledige zone bedraagt 5.200 m² en is vervat tussen de bestaande bebouwing langs de Voskenslaan en de Ganzendries en de S-vormige rooilijn aan de kant van de Reigerstraat. 

S-gebouw

Het S-gebouw zal, met een totale bruto oppervlakte van maximaal 13.500m², een gemengde invulling krijgen.

Op de gelijkvloerse verdieping komen functies die zich in de eerste plaats richten tot de openbaar vervoersgebruiker en de buurtbewoners. Naast de vzw De Fietsambassade Gent zal er op de verdiepingen plaats zijn voor een 60-tal betaalbare huurwoningen die op de markt zullen worden gebracht via het stedelijk huurkantoor huuringent.

Het toekomstige S-gebouw bevindt zich op een strategische locatie.  Sogent stelt daarom zeer hoge verwachtingen in de architecturale uitstraling van het gebouw, dat in belangrijke mate de aantrekkelijkheid van het plein en de zuidelijke toegang tot het station zal bepalen.

Koningin Mathildeplein

Het nieuwe plein aan de zuidzijde van het station heeft de naam ‘het Koningin Mathildeplein’ gekregen. Dit nieuwe plein benadrukt de ambitie van de Stad Gent om de zuidelijke toegang tot het station in te richten als een volwaardige toegang.

Om de ontwikkeling van dit plein mogelijk te maken maakte sogent de voorbije jaren werk van de aankoop en de sloop van de bestaande bebouwing. Onder andere de horecazaken en magazijnen in de Voskenslaan werden verwijderd. Na die sloopactie stelde sogent het terrein in 2010 ter beschikking voor tijdelijke invulling. In afwachting van de realisatie kunnen pendelaars hier hun fiets kwijt.

De Stad Gent neemt de coördinatie van het ontwerp en uitvoering van het Mathildeplein op zich.

S-gebouw

Op zoek naar een private partner

Voor de realisatie van het S-gebouw gaat sogent via een PPS-procedure (Publiek-Private Samenwerking) op zoek naar een private partner die dit gebouw zal bouwen. 

In de eerste fase (2016) werden uit tien kandidaten drie teams gekozen op basis van hun geschiktheid en motivatie. De teams bestaan uit projectontwikkelaars, de door hen voorgestelde ontwerpers en een duurzaamheidsexpert.

In de tweede fase (2017) konden de drie geselecteerde kandidaten hun voorstellen indienen. De ontwerpen werden getoetst aan architecturale en stedenbouwkundige ambities, maar ook onderzocht op vlak van duurzaamheid, financieel oogpunt en projectaanpak.

Sogent en de Stad Gent legden het ontwerp van de drie geselecteerde kandidaat-projectontwikkelaars ook aan de buurt voor via een dialoogcafé. Over elk ontwerp formuleerden de buurbewoners een advies, dat aan de jury werd meegegeven voor de verdere beoordeling.

In 2019 werd beslist om verder te onderhandelen met de twee hoogst gerangschikte teams, zijnde:

THV Acasa van de Acasa groep als projectontwikkelaar met 360 architecten als architect, Lime als ir. Bureau voor stabiliteit, Daidalos Peutz bouwfysisch ingenieursbureau als adiseur voor duurzame bouwtechnieken en akoestiek, Tauw België als bodemsaneringsexpert en de algemene bouwonderneming Vandenbussche
GANDS van project ontwikkelaar Gands met Stéphane Beel architecten als architect, denc!-studio als duurzaamheidsadviseur, VK-group als ir.bureau akoestiek, technieken en stabiliteit en RSK group als bodemsaneringsexpert.

De onderhandelingen leidden in het voorjaar van 2020 tot twee verbeterde offertes. De onderhandelingen zitten in een finale fase en de gunning zal volgens de huidige planning voor de zomer van 2021 plaatsvinden.