Je bent hier: HomeVoorstelling projectProjectontwikkeling › S-gebouw

S-gebouw

Functie: gemengde invulling: wonen, (publieke) dienstverlening, hotel
Ontwerp: 360-architecten
Projectontwikkelaar: Acasa Group
Status: in voorbereiding

 

Aan de zuidzijde van het station Gent-Sint-Pieters ontwikkelen sogent en de Stad Gent een nieuw gebouw dat omwille van zijn s-vormige gevellijn voorlopig het S-gebouw wordt genoemd. Het gebouw ligt op een nieuw plein, het Koningin Mathildeplein (zie het gemeentelijk RUP 137 ‘Stationsomgeving Gent Sint-Pieters, zuidelijk stationsplein’).

Het Koningin Mathildeplein ligt aan het belangrijkste vervoersknooppunt van Gent. Voor treinreizigers die aankomen in het station Gent-Sint-Pieters vormt het de zuidelijke toegangspoort tot de stad. Het S-gebouw strekt zich uit van de Voskenslaan tot de Ganzendries en ligt tussen het Koningin Mathildeplein en de bestaande stadstuinen van de woningen in de Reigerstraat.

Beeld van het S-gebouw. Afbeelding 360-architecten*

S-gebouw

Het S-gebouw zal een vloeroppervlakte van ongeveer 13.500 m² hebben en een gemengde invulling krijgen.

Op het gelijkvloers komen publieke functies die zich in de eerste plaats richten op de gebruikers van het openbaar vervoer en de buurtbewoners. De Fietsambassade zal er een plaats krijgen, evenals een loket van de Dienst Burgerzaken, een bibliotheekautomaat, een restaurant, een co-working space en een hotellobby. Ook komt er een polyvalente ruimte voor diverse activiteiten op maat van de buurt en de stationsomgeving.

In het gebouw komen ook 63 budget-huurwoningen die allemaal beschikken over een inpandig terras. Er komen ook een collectieve binnentuin, een dakterras en een tuinpaviljoen met uitgeruste keuken waar bewoners kunnen samenkomen of een privé-activiteit organiseren. De woningen zullen door het stedelijk verhuurkantoor Huuringent op de markt gebracht worden tegen vooraf vastgelegde huurprijzen. Dit past binnen de ambitie van de Stad Gent om het nijpend tekort aan betaalbare huurwoningen aan te pakken.

Verder omvat het gebouw een hostel met 72 kamers. Het is gericht op de klassieke toerist, maar ook op lesgevers, expats of tijdelijke werknemers die gedurende enkele weken of maanden een appartement in de stad willen huren.

Op het dak komen publiek toegankelijke daktuinen voor stadslandbouw waaraan ook buurtbewoners kunnen participeren.

De ondergrondse garage zal 28 autostaanplaatsen tellen en voorziet in 2 deelauto’s. De bewoners van de appartementen zullen beschikken over ruime fietsstaanplaatsen.

Meer informatie over het gebouw vind je op de site van sogent.

 

S-gebouw – binnentuin .Afbeelding 360-architecten *                  S-gebouw – fragment. Afbeelding 360-architecten *

S-gebouw kant Voskenslaan. Afbeelding 360-architecten *

* De aanleg van het Koningin Mathildeplein maakt geen deel uit van de ontwerpopdracht voor het S-gebouw. De voorgestelde visualisaties van het plein zijn hier louter illustratief en doen geen uitspraak over hoe het plein er in werkelijkheid zal uitzien. Het ontwerp van het plein zelf wordt opgemaakt naar aanleiding van de studieopdracht Masterplan Publieke Ruimte die momenteel loopt en de volledige inrichting van het openbaar domein in de ruime stationsomgeving onderzoekt.

 

 

Historiek

  • 2016: sogent gaat via een pps-procedure (Publiek-Private Samenwerking) op zoek naar een private partner die het S-gebouw zal ontwerpen en bouwen.
  • 2016: sogent kiest uit tien kandidaten drie teams op basis van hun geschiktheid en motivatie.
  • 2017: de drie geselecteerde kandidaten dienen hun voorstellen in. De ontwerpen worden door een jury getoetst aan architecturale en stedenbouwkundige ambities, maar ook onderzocht op vlak van duurzaamheid, financieel oogpunt en projectaanpak.
  • 20 april 2017: dialoogcafé met de buurtbewoners. Over elk ontwerp formuleren de buurbewoners een advies, dat aan de jury wordt meegegeven voor de verdere beoordeling.
  • 2019: er wordt verder onderhandeld met de twee hoogst gerangschikte teams
  • 2020: de onderhandelingen leiden tot 2 verbeterde offertes
  • 14 juli 2021: het stadsontwikkelingsbedrijf sogent en de private partner Acasa Group tekenen een samenwerkingsovereenkomst voor de ontwikkeling van het S-gebouw. De tijdelijke handelsvennootschap (THV) Acasa bestaat uit de Acasa groep als projectontwikkelaar, 360 architecten als architect, Lime als ir. bureau voor stabiliteit, Daidalos Peutz bouwfysisch ingenieursbureau als adviseur voor duurzame bouwtechnieken en akoestiek, Tauw België als bodemsaneringsexpert en de algemene bouwonderneming Vandenbussche
  • 4 september 2021: infomoment voor de omwonenden