Je bent hier: HomeVoorstelling projectProjectontwikkeling › Zone B

Zone B

Deze zone gelegen in de K. Fabiolalaan tegenover de Aaigemstraat tot Verpleegsterstraat voorziet in hoofdzaak in een woonontwikkeling en de inrichting van het openbaar domein. Er wordt een beperkt aandeel commerciële functies voorzien. De zone zal een aanzienlijk deel sociale woningen omvatten. 

In deze zone zitten tevens de aanleg van de Boentweg die de verbinding vormt tussen de Koningin Fabiolalaan en de Timichegtunnel.
Er loopt een inspraaktraject over de zone B. De presentaties vindt u bij de klankbordgroep 62 van 27 juni 2019.

Stadsgebouw

In deze zone komt een stadsgebouw met daarin een basisschool voor 240 leerlingen, een kinderdagverblijf voor 28 kinderen en buitenschoolse kinderopvang voor 56 kinderen. Het gebouw voorziet ook verenigingslokalen voor o.a. jeugdwerking en voor buurtwerking. 
De totale bruto vloeroppervlakte van dit stadsgebouw Fabiolalaan zal 4.198 m2 bedragen. De voorziene buitenruimte wordt 2.086 m2 groot. 

Aan de bouw van dit stadsgebouw gaat een hele procedure vooraf die reeds is gestart. Die procedure omvat drie gebouwen: twee gebouwen in Gent, namelijk het stadsgebouw aan de Koningin Fabiolalaan en een stadsgebouw in Steenakker, en een gebouw in Ninove. Op 28 mei 2019 werd de selectieleidraad gepubliceerd voor de drie gebouwen. Geïnteresseerde private partners konden zich tot 9 september 2019 kandidaat stellen. Agion (het agentschap voor Infrastructuur in het onderwijs) treedt in deze fase op als aanbestedende overheid. Deze procedure neemt veel tijd in beslag, waardoor de bouw pas binnen enkele jaren zal starten. Meer informatie over deze procedure kan je vinden op https://sogent.be/nieuws/wie-bouwt-twee-scholen-gent en in de bewonersbrief.