Je bent hier: HomeVoorstelling projectProjectontwikkeling › Zone B

Zone B

Deze zone betreft de ontwikkeling van zone B zoals vastgelegd in het Gewestelijk RUP en voorziet in hoofdzaak in een woonontwikkeling en de inrichting van het openbaar domein. Er wordt een beperkt aandeel commerciële functies voorzien.

In deze zone zitten tevens de aanleg van de Boentweg die de verbinding vormt tussen de Koningin Fabiolalaan en de Timichegtunnel.
 

Stadsgebouw

In deze zone komt een stadsgebouw met daarin een basisschool voor 240 leerlingen, een kinderdagverblijf voor 28 kinderen en buitenschoolse kinderopvang voor 56 kinderen. Het gebouw voorziet ook verenigingslokalen voor o.a. jeugdwerking en voor buurtwerking. 
De totale bruto vloeroppervlakte van dit stadsgebouw Fabiolalaan zal 4.198 m2 bedragen. De voorziene buitenruimte wordt 2.086 m2 groot. 

Aan de bouw van dit stadsgebouw gaat een hele procedure vooraf die reeds is gestart. Die procedure omvat drie gebouwen: twee gebouwen in Gent, namelijk het stadsgebouw aan de Koningin Fabiolalaan en een stadsgebouw in Steenakker, en een gebouw in Ninove. Op 28 mei 2019  werd de selectieleidraad gepubliceerd voor de drie gebouwen.  Private partners die geïnteresseerd zijn, kunnen zich vanaf nu tot 9 september kandidaat stellen. Agion (het agentschap voor Infrastructuur in het onderwijs) treedt in deze fase op als aanbestedende overheid. Deze procedure neemt veel tijd in beslag, waardoor de bouw pas binnen enkele jaren zal starten. Meer informatie over deze procedure kan je vinden op https://sogent.be/nieuws/wie-bouwt-twee-scholen-gent en in de bewonersbrief.