Je bent hier: HomeVoorstelling projectProjectontwikkeling › Zone B

Zone B

Deze zone betreft de ontwikkeling van zone B zoals vastgelegd in het Gewestelijk RUP en voorziet in hoofdzaak in een woonontwikkeling en de inrichting van het openbaar domein. Er wordt een beperkt aandeel commerciële functies voorzien.

In deze zone zitten tevens de aanleg van de Boentweg die de verbinding vormt tussen de Koningin Fabiolalaan en de Timichegtunnel.
Voor deze zone zal een aanzienlijk grondverzet moeten gebeuren, zodat de bouwvelden B2, B3 en B4 en het bijhorende openbaar domein T2, T3 en T4 op hetzelfde peil aansluiten bij de Koningin Fabiolalaan én de Rijsenbergbuurt.

Stadsgebouw

In deze zone komt een stadsgebouw met daarin een basisschool voor 240 leerlingen, een kinderdagverblijf voor 28 kinderen en buitenschoolse kinderopvang voor 56 kinderen. Het gebouw voorziet ook verenigingslokalen voor o.a. jeugdwerking en voor buurtwerking. 
De totale bruto vloeroppervlakte van dit stadsgebouw Fabiolalaan zal 4.198 m2 bedragen. De voorziene buitenruimte wordt 2.086 m2 groot. 

Aan de bouw van dit stadsgebouw gaat een hele procedure vooraf die reeds is gestart. Die procedure omvat twee gebouwen in Gent: het stadsgebouw aan de Koningin Fabiolalaan en een stadsgebouw in Steenakker. Deze procedure neemt veel tijd in beslag, waardoor de bouw pas binnen enkele jaren zal starten. Meer informatie over deze procedure kan je vinden in de bewonersbrief.