Je bent hier: HomeVoorstelling projectProjectontwikkeling › Zone C

Zone C


De zone C ligt aan de Koningin Fabiolalaan, tussen de Suzanne Lilarstraat en de Snepkaai

Aan de K. Fabiolalaan ontwikkelt het Gentse stadsontwikkelingsbedrijf, sogent, een nieuw stadsdeel op de zogenaamde zones B en C. Op de gronden komen voornamelijk woningen. Tussen de zone B en C komt een wijkpark. In een volgende fase zal op de zone B ook ruimte worden voorzien voor stadsgebouw met een  basisschool, een kindercrèche, buitenschoolse opvang en ruimtes voor jeugdverenigingen.

Voor de eerste fase, tussen de Suzanne Lilarstraat en de Snepkaai, de zogenaamde zone C,  werd een wedstrijd uitgeschreven. Het project Rinkkaai van het team Alides, Nacarat en Cores Development kwam als eerst gerangschikte uit de bus.

Omgevingsvergunning

Sogent heeft voor de inrichting van de zone C van het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan in de Koningin Fabiolalaan een aanvraag tot verkavelingsvergunning ingediend bij Ruimte Vlaanderen. Deze verkavelingsaanvraag is in augustus 2017 goedgekeurd.  

Eind augustus 2018 diende Rinkkaai een aanvraag in voor het verkrijgen van een omgevingsvergunning, de nieuwe procedure waarbij een stedenbouwkundige vergunning en een milieuvergunning samen aangevraagd en vergund kunnen worden. Nadat de Provincie de aanvraag ontvankelijk had verklaard, is een openbaar onderzoek georganiseerd. Dit openbaar onderzoek liep van 29 september tot en met 28 oktober 2018.

Naar aanleiding van dit openbaar onderzoek werd op 17 oktober 2018 een infonamiddag georganiseerd. De bezoekers konden hier de plannen inkijken en in conversatie treden met  de projectverantwoordelijke van sogent (stadsontwikkelingsbedrijf) en de ontwerpers van ontwikkelaar Rinkkaai. Bekijk hier de informatieve pancartes die deze avond tentoongesteld werden.

De Deputatie van de Provincie Oost-Vlaanderen heeft de Omgevingsvergunning voor het project Rinkkaai goedgekeurd op 17 januari 2019.

Tijdlijn

Wonen aan het park
Het project Rinkkaai voorziet in een 308 nieuwe woningen,  ruimte voor buurtwinkels en buurtondersteunende diensten. Deze functies worden verspreid over zes gebouwen, waaronder twee woontorens.
Het ontwerp is gebaseerd op het paviljoenmodel. De gebouwen worden namelijk ingeplant in een groene omgeving, die de overgang moet vormen tussen de Blaarmeersen en het toekomstig Rijsenbergpark.
 
 

 

 

Aandacht voor duurzaamheid

Rinkkaai wordt een bijna-energieneutrale (B.E.N) wijk. Om dit te bereiken wordt er maximaal rekening gehouden met compactheid, oriëntatie en schaduw, echter zonder in te boeten op woonkwaliteit. Voor het resterende energieverbruik zet Rinkkaai in op hernieuwbare energiebronnen (o.a. warmtenet, warmterecupartie, pv-panelen en zonnecollectoren). Neerslag wordt zo lang mogelijk vastgehouden, hergebruikt en gebufferd vooraleer het afgerond wordt. 

Breed publiek

Rinkkaai richt zich naar een breed publiek, waarbij ook de betaalbaarheid niet uit het oog wordt verloren. Zo is 40 % van de appartementen voorzien voor budgetwoningen. Er komen ook diverse types van woningen: assistentiewoningen, cohousing, duplexwoningen.

Focus op ontmoeting

Het ontwerp zet sterk in op het ontstaan van een nieuwe gemeenschap door ruimte te geven aan ontmoeting. Het voorziet verschillende ontmoetingsplaatsen waaronder een park, pleinen, ruimtes met buurtgericht commerciële functies zoals een apotheek, een buurtwinkel....Die functies richten zich ook naar de bestaande Rijsenbergbuurt.

De daken zullen niet alleen dienen voor energieopwekking, ze krijgen ook een gemeenschapsgerichte functie voor nieuwe bewoners. Deze functies verschillen per gebouw en worden bijvoorbeeld ingericht met een moestuin, een speellandschap, serres, een zonneterras.

Tijdelijke invulling

Rinkkaai wil een deel van het terrein op zone C beschikbaar stellen voor tijdelijke beleving. Samen met de buurtbewoners wordt gekeken welke de mogelijkheden zijn voor het inrichten van een buurtplek. Meer info hierover vind je bij /info-en-inspraak/inspraak/zone-c-rinkkaai-2016

Historiek

 • Sogent heeft een private partner gezocht voor de ontwikkeling van de zone C. De keuze van de partner is gebeurd in drie fasen: selectiefase, toewijzingsfase en onderhandelingsfase.
 • Sogent heeft het Toewijsdossier (=bestek) voor zone C van de Koningin Fabiolalaan, in de raad van bestuur van 28 mei 2014 goedgekeurd en aan de 3 geselecteerde kandidaten bezorgd.
 • 21/01/2015: De voorstellen van de 3 kandidaten zijn aan een jury bezorgd.
 • 10/01/2015: De 3 geselecteerde projectontwikkelaars stelden hun ontwerpen voor aan de bewoners en andere geïnteresseerden. Een verslag van dit dialoogcafé vind je hier (PDF - 545 kB).
 • 25/09/2015: De eerst gerangschikte kandidaat is bekendgemaakt. Hierbij vind je de persmededeling.
 • Sogent heeft voor de inrichting van zone C van het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan in de Koningin Fabiolalaan een aanvraag tot verkavelingsvergunning ingediend bij Ruimte Vlaanderen. Het verkavelingsplan gaat gepaard met een stedenbouwkundige aanvraag voor de inrichting van het openbaar domein. Een goedgekeurd verkavelingsplan is een eerste stap en noodzakelijke voorwaarde om een omgevingsvergunning te kunnen aanvragen voor de gebouwen en om de aangestelde private partner Rinkkaai een bouwtoelating te kunnen geven. 
 • 12/04/2017 - 11/05/2017: Loop van het  openbaar onderzoek
 • Augustus 2017: Toekenning van de verkavelingsvergunning door Ruimte Vlaanderen aan sogent voor de zone C.
 • 28/09/2017: Infoavond voor de bewoners van de Rijsenbergbuurt. Meer info hierover vind je hier.
 • Eind augustus 2018 : Rinkkaai dient een aanvraag in voor het verkrijgen van een omgevingsvergunning. De omgevingsvergunning vervangt sinds 1 januari 2018 de bouwvergunning en milieuvergunning.
 • 29 september - 28 oktober 2018: Openbaar onderzoek
 • 17 oktober 2018: Infonamiddag waarbij de plannen kunnen ingekeken worden en de bezoekers vragen kunnen stellen aan de projectontwikkelaar en de projectverantwoordelijke van sogent.
 • 17 januari 2019: de Deputatie van de Provincie Oost-Vlaanderen heeft de Omgevingsvergunning voor het project Rinkkaai goedgekeurd.