Je bent hier: HomeVoorstelling projectMobiliteit › Fiets

Fiets

Fietsenstallingen

Er worden in de toekomst 13.500 overdekte fietsplaatsen voorzien. Intussen worden zowel aan beide zijden van het station zoveel mogelijk tijdelijke fietsenstallingen voorzien. De toekomstige overdekte fietsenstallingen situeren zich voor een groot deel  onder de treinsporen. 

 De overdekte fietsenstallingen zijn via verschillende aanrijroutes te bereiken

Het eerste deel van de westelijke fietsenstalling is al voor een deel gerealiseerd en sinds 2012 in gebruik (1). Ze ligt onder het busstation en is te bereiken langs twee zacht hellende promenades. 

Ondertussen is er ook een deel in aanbouw aan de andere zijde, langs de kant van het K. Mathildeplein (2) en (3). Het eerste deel (3) zal in 2018 in gebruik genomen worden.
Geleidelijk aan zullen alle sporen ondergraven worden - dit loopt samen met de bouw van de nieuwe perrons. 

In afwachting van de voorziene 13.500 stallingen worden zoveel mogelijk tijdelijke fietsenstallingen aan weerszijden van het station voorzien. De meeste vrije plaatsen bevinden zich in de fietsenstalling aan het seinhuis van Infrabel, achter het VAC Virginie Loveling.

De brede gangpaden en een overzichtelijk herkenningssysteem zorgen voor comfort in de overdekte fietsenstalling. De etagerekken bieden extra plaats.

Meer informatie over de definitieve en tijdelijke fietsenstallingen vind je bij Bereikbaarheid/fietsenstallingen.

Sneller 3.000 extra fietsplaatsen

Een groot deel van de fietsenrekken in de overdekte stalling bij het station Gent-Sint-Pieters werd vervangen door nieuwe comfortabele en veilige etagerekken. De rekken bieden voldoende vrije tussenruimte en hebben een gasdrukveer om het optillen gemakkelijker te maken. Klik hier voor het instructiebord (341 kB).

De enkele fietsrekken werden verplaatst naar de brede gang in de fietsenstalling  en naar een toekomstig bouwveld achter het VAC Virginie Loveling (1.000 plaatsen).
De volgende jaren zullen er, in functie van de stationswerf, steeds extra fietsplaatsen bij komen zodat er tegen het einde van project plaats is voor 13.500 fietsen.
 

Nieuwe fietspaden en -tunnel langs de verbindingsweg.
Langs de nieuwe verbindingsweg, de Valentin Vaerwyckweg, werd een tweerichtingsfietspad aangelegd dat aansluit op de fietspaden langs de binnen- en buitenring en de Loop (Flanders Expo). Door de plaatsing van het geluidsscherm tussen het fietspad en de rijweg, genieten ook de fietsers van de geluidswering. 

dubbelzijdig fietspad
Dubbelrichtingsfietspad met geluidsmuur (foto 16/02/2011)

 

Tussen de nieuwe rotonde en de toegang tot de scholencampus is er een tunnel voor voetgangers en fietsers. Zo kunnen ze vlot en veilig de andere kant van de weg bereiken zonder het autoverkeer te kruisen.

fietstunnel onder Valentin Vaerwyckweg
Fietstunnel onder de Valentin Vaerwyckweg (foto 16/02/2011)