Je bent hier: HomeVoorstelling projectStationsproject › Fiets

Fiets

Fietsenstallingen

Er worden in de toekomst 17.000 overdekte fietsplaatsen voorzien. Intussen worden zowel aan beide zijden van het station zoveel mogelijk tijdelijke fietsenstallingen voorzien. De toekomstige overdekte fietsenstallingen situeren zich voor een groot deel  onder de treinsporen. 

Het eerste deel van de westelijke fietsenstalling, te bereiken via de helling aan het Koningin Maria-Hendrikaplein, is al voor een deel gerealiseerd en sinds 2012 in gebruik. Ze ligt onder het busstation en is te bereiken via twee zacht hellende promenades. Ondertussen is er ook een deel in aanbouw aan de andere zijde van het station, langs de kant van het Koningin Mathildeplein. Het eerste deel onder de sporen 11/12, ter hoogte van de Ganzendries, werd in april 2019 in gebruik genomen. 

 

De fietsenstalling aan het Kon. Maria-Hendrikaplein                     De ingang van de fietsenstalling aan de Ganzendries 

Geleidelijk aan zullen alle sporen ondergraven worden - dit loopt samen met de bouw van de nieuwe treinperrons. 

In afwachting van de voorziene 17.000 stallingen worden zoveel mogelijk tijdelijke fietsenstallingen aan weerszijden van het station voorzien. Een overzicht van de definitieve en tijdelijke fietsenstallingen vind je op de pagina 'Bereikbaarheid fietsenstallingen'

De brede gangpaden en een overzichtelijk herkenningssysteem zorgen voor comfort in de overdekte fietsenstalling. De etagerekken bieden extra plaats.

 

Sneller 3.000 extra fietsplaatsen

Een groot deel van de fietsenrekken in de overdekte stalling bij het station Gent-Sint-Pieters werd vervangen door nieuwe comfortabele en veilige etagerekken. De rekken bieden voldoende vrije tussenruimte en hebben een gasdrukveer om het optillen gemakkelijker te maken. Klik hier voor het instructiebord (341 kB).

De enkele fietsrekken werden verplaatst naar de brede gang in de fietsenstalling  en naar een toekomstig bouwveld achter het VAC Virginie Loveling (1.000 plaatsen).
De volgende jaren zullen er, in functie van de stationswerf, steeds extra fietsplaatsen bij komen zodat er tegen het einde van project plaats is voor 17.000 fietsen.
 

Nieuwe fietspaden en -tunnel langs de verbindingsweg.
Langs de nieuwe verbindingsweg, de Valentin Vaerwyckweg, werd een tweerichtingsfietspad aangelegd dat aansluit op de fietspaden langs de binnen- en buitenring en de Loop (Flanders Expo). Door de plaatsing van het geluidsscherm tussen het fietspad en de rijweg, genieten ook de fietsers van de geluidswering. 

dubbelzijdig fietspad
Dubbelrichtingsfietspad met geluidsmuur (foto 16/02/2011)

 

Tussen de nieuwe rotonde en de toegang tot de scholencampus is er een tunnel voor voetgangers en fietsers. Zo kunnen ze vlot en veilig de andere kant van de weg bereiken zonder het autoverkeer te kruisen.

fietstunnel onder Valentin Vaerwyckweg
Fietstunnel onder de Valentin Vaerwyckweg (foto 16/02/2011)