Bekijk deze e-mail in je browser
Masterplan Publieke Ruimte

NB 38 Ezine Header
Voorwoord

Onze stedelijke publieke ruimte is voortdurend in beweging. Een volwaardig mobiliteitsnetwerk vraagt een eigen en aangepaste infrastructuur die ruimte biedt aan alle vervoersmodi, die veilig is voor iedereen en toegankelijk voor ouderen en mensen met een beperking. Het groeiend klimaatbesef spoort ook aan om de publieke ruimte in te zetten voor stedelijk groen en biodiversiteit, en om die te gebruiken als instrument om de gevolgen van hitte en overstroming op te vangen. Bovendien moet de publieke ruimte mogelijkheden bieden aan kinderen om te spelen en aan (jong)volwassenen om elkaar te ontmoeten.

Lees verder
Wat is het masterplan Publieke Ruimte?

Bij de start van het Project Gent Sint-Pieters maakte landschapsarchitect Alain Marguerit een masterplan op voor de publieke ruimte van de stationsomgeving. Bijna twintig jaar later zijn de inzichten over mobiliteit en het gebruik van de publieke ruimte geƫvolueerd en drong een actualisatie zich op. De projectpartners onderzochten samen met externe experten en met inbreng van de gebruikers aan welke vereisten de publieke ruimte rond het station moet voldoen en hoe die er in de toekomst kan uitzien.

De studie bevat een aantal algemene principes en twee cases die gedetailleerd zijn uitgewerkt: het Koningin Mathildeplein met de omliggende straten en de Koningin Fabiolalaan.

Lees meer over de studie
NB 38 Art Fabiolalaan 2
De mogelijkheden voor de Koningin Fabiolalaan

De Koningin Fabiolalaan maakt deel uit van de wandelroute tussen het Citadelpark, de Snepkaai en de Blaarmeersen. Ze maakt ook deel uit van de hoofdfietsroute en zal in de toekomst ook gebruikt worden als route voor buslijnen van en naar het station. Langs deze laan zal lokaal autoverkeer de wijk in- en uitrijden via de Snepkaai.

Tijdens de studie zijn verschillende pistes onderzocht voor de toekomstige aanleg van de Koningin Fabiolalaan.

Lees hier meer over de K. Fabiolalaan
Koningin Mathildeplein als gezellig knooppunt

Het Koningin Mathildeplein wordt een belangrijke plek in de zuidelijke stationsbuurt. Op het plein kruisen voetgangers, fietsers, trams en bussen. Die moeten allemaal een volwaardige en duidelijke plaats krijgen op en rond het plein. Daarnaast moet het ook een zo aangenaam en groen mogelijke plek zijn.

Lees hier meer over het K. Mathildeplein
NB 38 Art Mathildeplein
Herbekijk de voorstelling van de resultaten

Op woensdag 27 april organiseerden we een online klankbordgroep met een terugkoppeling over deze studie. De algemene principes en resultaten werden toegelicht, evenals de twee cases die gedetailleerd zijn uitgewerkt: het Koningin Mathildeplein en de Koningin Fabiolalaan.

Je kan deze presentatie integraal herbekijken op onze website. Geen tijd om te kijken? Je vindt hier ook het verslag en de getoonde slides terug.

Unsubscribe