Nieuwsbrief 38 - Voorwoord

Onze stedelijke publieke ruimte is voortdurend in beweging. De stijging van het aantal fietsers en de opkomst van nieuwe mobiliteitsvormen zoals elektrische steps, houden ook uitdagingen in. Een volwaardig mobiliteitsnetwerk vraagt een eigen en aangepaste infrastructuur die ruimte biedt aan alle vervoersmodi, die veilig is voor iedereen en toegankelijk voor ouderen en mensen met een beperking.

Het groeiend klimaatbesef spoort ook aan om de publieke ruimte in te zetten voor stedelijk groen en biodiversiteit, en om die te gebruiken als instrument om de gevolgen van hitte en overstroming op te vangen. Bovendien moet de publieke ruimte mogelijkheden bieden aan kinderen om te spelen en aan (jong)volwassenen om elkaar te ontmoeten.

Omdat deze continue transitie zich ook afspeelt in de straten en pleinen rond het station, werd begin 2020 vanuit het Project Gent Sint-Pieters de opdracht gegeven om het masterplan Publieke Ruimte kritisch te onderzoeken en te updaten. Zo’n masterplan geeft de krachtlijnen en principes aan voor de verdere ontwikkeling van de publieke ruimte. Het masterplan is inmiddels al bijna twintig jaar oud en moest worden geëvalueerd en aangepast. Deze evaluatie gebeurde niet alleen door de projectpartners en een extern studiebureau, maar ook met de inbreng van buurtbewoners, pendelaars, scholen en handelaars die werden gevraagd en uitgenodigd om mee te denken over de invulling van de publieke ruimte in de stationsbuurt.

De resultaten van die studie lees je verder in deze nieuwsbrief. Belangrijk om in het achterhoofd te houden is dat dit masterplan een leidraad geeft voor de ontwikkeling van de publieke ruimte, en dat je hierin dus nog geen concrete ontwerpen vindt. Wanneer in de toekomst de pleinen en straten aan het station heraangelegd worden, zal het masterplan functioneren als een gids. We betrekken je in de toekomst verder bij deze ontwerpen.

Mathias De Clercq,
burgemeester en voorzitter
stuurgroep Project Gent-Sint-Pieters

Filip Watteeuw,
schepen van Mobiliteit,
Publieke Ruimte en Stedenbouw

Uw browser voldoet niet aan de minimale vereisten om deze website te bekijken. Onderstaande browsers zijn compatibel. Mocht je geen van deze browsers hebben, klik dan op het icoontje om de gewenste browser te downloaden.