Wat is het project Gent Sint Pieters?

Het station Gent-Sint-Pieters is gebouwd aan de vooravond van de Wereldtentoonstelling van 1913. Het werd de motor voor de ontwikkeling van een heel nieuw stadsdeel. Ongeveer een eeuw later staan we voor een operatie van dezelfde omvang: het station en zijn omgeving aanpassen aan de huidige behoeften.

Het project wordt geraliseerd door volgende partners:

Doelstellingen

Met het Project Gent Sint-Pieters willen de projectpartners:

  • Een knooppunt van duurzame mobiliteit creëren waarbij de verschillende vervoersmodi goed op elkaar zijn afgestemd. Concreet houdt dit in: een vernieuwd treinstation met een geïntegreerd tram- en busstation, voldoende en comfortabele fietsenstallingen en een goed bereikbare autoparking, kiss&ride-zones en taxizone.
  • De omgeving omvormen tot een aangename en duurzame woon- en werkomgeving met een concentratie van kantoren, woningen, commerciële voorzieningen en een bijkomende school nabij het station.
  • Een aantrekkelijk, veilig, toegankelijk en samenhangend openbaar domein aanleggen met vernieuwde toegangswegen, nieuwe pleinen en parken. Dit houdt ook in dat er duidelijke en veilige loop- en fietsroutes tussen het stadscentrum en andere stadsdelen moeten komen.

Een bondig overzicht van het Project Gent Sint-Pieters kan je ook vinden in onze brochure, die je tijdens de openingsuren kan halen in het Infopunt of hier kan downloaden (8,20 MB):

Download de brochure

Bekijk de introductiefilm

Krijg een korte rondleiding langsheen de verschillende deelprojecten van het Project Gent Sint-Pieters.

2020_Luchtfoto's projectgebied

Uw browser voldoet niet aan de minimale vereisten om deze website te bekijken. Onderstaande browsers zijn compatibel. Mocht je geen van deze browsers hebben, klik dan op het icoontje om de gewenste browser te downloaden.