Disclaimer

Het Infopunt Project Gent Sint-Pieters behandelt jouw persoonsgegevens met respect voor je privacy

We volgen hiervoor de Algemene Verordening Gegevensbescherming (ook wel General Data Protection Regulation of GDPR). Want we vinden de bescherming van je privacy en de bescherming van je persoonsgegevens erg belangrijk. Met deze privacyverklaring willen we je uitleggen hoe we met jouw gegevens omgaan.

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn alle gegevens waarmee het Infopunt je kan herkennen, rechtstreeks of onrechtstreeks. Met jouw naam weten we onmiddellijk (rechtstreeks) dat jij het bent, maar ook met een combinatie van je adres, leeftijd en geslacht (onrechtstreeks) kunnen we je herkennen. Persoonsgegevens zijn dus alle gegevens die we op de een of andere manier aan jou kunnen koppelen, zoals e-mailadres, telefoonnummer of zelfs IP-adres (het internetadres van je computer).

Wat is die Algemene Verordening Gegevensbescherming?

Deze 'AVG' is gewoon de nieuwe Europese privacywet.

Vroeger beschermde de 'Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens', veel beter gekend als de 'privacywet', jouw persoonsgegevens. Sinds 25 mei 2018 is die oude privacywet vervangen door een nieuwe Europese privacywet. De media gebruiken vaak de Engelstalige benaming: GDPR of voluit General Data Protection Regulation. In het Nederlands is dat AVG of Algemene Verordening Gegevensbescherming. Die wet handelt nog altijd over der 'verwerking' van persoonsgegevens. De term 'verwerking' is een erg breed begrip: alles wat we met je persoonsgegevens doen, zijn 'verwerkingen': ze opslaan, raadplegen, doorsturen, ordenen, verspreiden, bijwerken, enzovoort.

Wie heeft er allemaal toegang tot jouw persoonsgegevens?

Het Infopunt Project Gent Sint-Pieters (hierna: 'het Infopunt') is de 'verwerkingsverantwoordelijke'. Dat wil zeggen dat wij bepalen welke gegevens we verzamelen, waarvoor en hoe we dat doen. In juridische termen bepalen wij dus het 'doel en het middel van de verwerking'

We zullen je persoonsgegevens nooit zomaar doorsturen of bekend maken aan anderen. We doen dat enkel als je ons op voorhand daarvoor toestemming verleent of als er een wet is die ons daartoe verplicht. We hebben dan een duidelijke juridische basis.

Juridische basis om 'rechtmatig' persoonsgegevens te verwerken

Het Infopunt gebruikt jouw persoonsgegevens dus nooit zomaar. We doen dat alleen voor doeleinden waarvoor we een duidelijke juridische basis hebben, ook wel de 'rechtmatigheid' genoemd. Onze belangrijkste juridische basissen zijn:

Je geeft ons toestemming om je persoonsgegevens voor een specifiek doel te gebruiken. We zullen je eerst goed informeren over wat die toestemming betekent, hoe je je toestemming eenvoudig weer kunt intrekken, met wie we je gegevens zullen delen en hoelang we van plan zijn om je gegevens bij te houden. Zo kun je je toestemming met kennis van zaken geven.

Een voorbeeld:

 • Je geeft ons toestemming om je persoonsgegevens te gebruiken als je je inschrijft voor een nieuwsbrief.
 • Je bezorgt ons een vraag of een klacht die moeten beantwoorden. We delen jouw gegevens (enkel indien nodig) met diensten van onze projectpartners (NMBS, Infrabel, De Lijn, Stad Gent) als we die moeten raadplegen om je vraag te kunnen beantwoorden. Indien niet relevant, maken we de persoonsgegevens anoniem als we onze projectpartners raadplegen.

Daarnaast kunnen we ook persoonsgegevens verwerken om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Welke rechten heb je?

De Algemene Verordening Gegevensbescherming zorgt er voor dat je een aantal rechten krijgt bij de verwerking van persoonsgegevens.

Recht op inzage en gegevensoverdraagbaarheid

Je hebt het recht om je persoonsgegevens en de doeleinden waarvoor we ze verwerken in te kijken. Daarvoor vragen we wel een bewijs van jouw identiteit, zodat we zeker zijn dat we de persoonsgegevens aan de juiste persoon tonen.

Recht op verbetering

Merk je dat het Infopunt foute of onvolledige persoonsgegevens over jou heeft? Je hebt altijd het recht om ze te laten verbeteren.

Recht om vergeten te worden

Je hebt het recht om je gegevens te laten wissen. Dat kan bijvoorbeeld:

 • als we je persoonsgegevens niet langer nodig hebben voor de doeleinden waarvoor we ze eerst verwerkten
 • als we je toestemming nodig hebben om ze te verwerken en je beslist om je toestemming in te trekken
 • als je bezwaar maakt tegen de verwerking en er geen andere gerechtvaardigde gronden zijn om de verwerking verder te zetten
 • als wij, ondanks al onze inspanningen, je persoonsgegevens toch op een onrechtmatige manier zouden verwerken
 • als we wettelijk verplicht worden om jouw gegevens te verwijderen

Hoe kun je die rechten uitoefenen?

Je kunt je rechten op verschillende manieren uitoefenen:

 • dien een aanvraag in via info@projectgentsintpieters.be
 • verstuur je verzoek per brief naar: Infopunt Project Gent Sint-Pieters, Prinses Clementinalaan 215, 9000 Gent

Vragen, opmerkingen of klachten?

Je hebt altijd het recht om klacht in te dienen bij de Vlaamse Toezichtcommissie of bij de Gegevensbeschermingsautoriteit:

 • de Vlaamse toezichtcommissie via overheid.vlaanderen.be/vlaamsetoezichtcommissie of
 • de gegevensbeschermingsautoriteit via www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/burger

Uw browser voldoet niet aan de minimale vereisten om deze website te bekijken. Onderstaande browsers zijn compatibel. Mocht je geen van deze browsers hebben, klik dan op het icoontje om de gewenste browser te downloaden.