Minder Hinder

De stationsomgeving van Gent-Sint-Pieters wordt intensief gebruikt door pendelaars, tram- en busgebruikers, fietsers, voetgangers, bewoners, handelaars, studenten en werknemers. De werken aan het Sint-Pietersstation en omgeving in Gent hebben een zeer grote invloed op de verkeersstromen van en naar het station en op de doorgaande verkeersstromen in de buurt van het station.

Regelmatig treden er veranderingen in de verkeerssituatie op voor de verschillende (weg)gebruikers. Op dat moment moeten de verkeersstromen anders worden georganiseerd, vaak met gevolgen voor bijvoorbeeld de haltes van bus en tram of voor de toegang tot de fietsenstallingen.

Een aantal van die veranderingen zijn van korte duur, andere hebben een bijna semi-permanent karakter. Het is daarom van belang om enerzijds de hinder te beperken en om anderzijds tijdige en correcte informatie te geven over de wijzigingen.

Hoe pakken we dit aan?

Een goede organisatie van omleidingen, een aangepaste lichtenregeling en voldoende signalisatie kunnen het verschil maken tussen een moeilijke verkeerssituatie en een doorstroming die gezien de omstandigheden nog redelijk te noemen is. Daarbij komt het er op aan om binnen de bestaande ruimte toch te zorgen voor een maximale verkeersafhandeling.

Het is net zo belangrijk om de veranderingen op een optimale manier te communiceren. Dit gebeurt via verschillende middelen en kanalen. Een belangrijk hulpmiddel hierbij zijn overzichtelijke kaarten die de veranderende verkeersstromen weergeven, al dan niet per afzonderlijke modus. Deze kaarten vormen de basis voor allerlei communicatieproducten zoals affiches, bewonersbrieven, websitepagina, folders....

Het Minder Hinderbeleid is een zaak van elke projectpartner. De leden van de werkgroep "Beperkt Overleg Fasering (BOF)" stippelen gezamenlijk de aanpak uit. In de BOF zetelt een Minder Hinderexpert, een vertegenwoordiger van elke partner, het Infopunt en het projectmanagement. De BOF moet niet alleen rekening houden met de deeldossiers van het Project Gent Sint-Pieters die door verschillende aannemers worden uitgevoerd, maar ook met bouwwerven en openbare werken in de onmiddellijke omgeving, die niet rechtstreeks met het Project Gent Sint-Pieters te maken hebben.

Uw browser voldoet niet aan de minimale vereisten om deze website te bekijken. Onderstaande browsers zijn compatibel. Mocht je geen van deze browsers hebben, klik dan op het icoontje om de gewenste browser te downloaden.