Nieuwsbrief 38 - Masterplan Publieke Ruimte

De studie bevat een aantal algemene principes en twee cases die gedetailleerd zijn uitgewerkt: het Koningin Mathildeplein met de omliggende straten en de Koningin Fabiolalaan. Door de complexe verkeerssituatie rond het Koningin Maria-Hendrikaplein is daar nog meer onderzoek nodig. Het master plan is dus eerder een voorstudie geworden dan een volledig masterplan.

Dit gebied werd onderzocht (klik om te vergroten):

220421 TV GSP Masterplan zonder cijfers

Drie thema’s voor de toekomst

Doorheen de studie wordt de stationsbuurt bekeken aan de hand van drie toekomstthema’s: de stationsbuurt in mobiliteitstransitie, de klimaatrobuuste stationsbuurt en de inclusieve stationsbuurt.

Mobiliteit

Reizigers de mogelijkheid geven om zich vlot en veilig te verplaatsen op de manier die voor hen het meest geschikt is en duurzame mobiliteit stimuleren, dat is het streefdoel. Daarbij gaat er bijzondere aandacht naar fietsers en voetgangers, openbaar vervoer, deelmobiliteit en naar efficiënte leveringsmogelijkheden in de stationsbuurt. Zo komen er comfortabele voetpaden en brede fietspaden.

Klimaatrobuustheid

Een klimaatrobuuste buurt zorgt voor een goede waterinfiltratie, het blijft er in de zomer koeler dan elders in de stad en er is plaats voor vele soorten planten en dieren. Belangrijke focuspunten zijn het herstel van de natuurlijke watercyclus, het verhogen van de stedelijke biodiversiteit en het omgaan met klimaatopwarming en hittestress. Voldoende groen en een waterdoorlaatbare bodem zijn enkele van de elementen die daartoe bijdragen.

Inclusiviteit

In een inclusieve buurt is er plaats voor iedereen. Het is er veilig, toegankelijk voor minder mobiele mensen, en mensen voelen zich er thuis. Het publiek domein is niet enkel een middel om van A naar B te bewegen, maar is een bestemming op zich. Hieronder valt de ambitie om het ‘sociaal weefsel’ te ondersteunen, het publiek domein toegankelijk in te richten en initiatieven voor en door de buurt mogelijk te maken.

In dialoog

In de stationsomgeving maken pendelaars, buurtbewoners, handelaars , jongeren en werknemers elk op hun manier gebruik van de publieke ruimte. Om al die groepen te betrekken, werd een intensief participatietraject gevolgd met enquêtes, interviews, online gesprekken, klankbordgroepen en webinars. De inzichten die daaruit voortkwamen, werden mee opgenomen in het onderzoek.

Uw browser voldoet niet aan de minimale vereisten om deze website te bekijken. Onderstaande browsers zijn compatibel. Mocht je geen van deze browsers hebben, klik dan op het icoontje om de gewenste browser te downloaden.