Nieuwsbrief 38 - De mogelijkheden voor de Koningin Fabiolalaan

De Koningin Fabiolalaan maakt deel uit van de wandelroute tussen het Citadelpark, de Snepkaai en de Blaarmeersen. Ze maakt ook deel uit van de hoofdfietsroute en zal in de toekomst ook gebruikt worden als route voor buslijnen van en naar het station. Langs deze laan zal lokaal autoverkeer de wijk in- en uitrijden via de Snepkaai. Leveringen aan de stationsbuurt gebeuren ook via deze weg.

Heraangelegd deel blijft

Het deel van de Koningin Fabiolalaan tussen het Koningin Maria-Hendrikaplein en de Aaigemstraat werd in 2011 heraangelegd. Het is niet de bedoeling om dit stuk op korte termijn opnieuw te veranderen. De aansluiting met het plein zal wel aangepakt worden op het moment dat het Maria-Hendrikaplein wordt heraangelegd.

Mogelijkheden onderzocht

Tijdens de studie voor het masterplan zijn verschillende pistes onderzocht voor de toekomstige aanleg van de Koningin Fabiolalaan. De eerste optie was het doortrekken van de laan zoals hij er nu uitziet tot aan de Aaigemstraat, met een fietspad, parkeer- en bomenrij langs beide zijden van de weg. Voor die optie is de afgraving van de groene helling noodzakelijk. Een heel stuk groen zou dus moeten verdwijnen.

Om de groene helling en de bestaande bomenrij te sparen én een veilige oplossing voor fietsers uit te werken, is een fietsstraat onderzocht. Maar de frequentie van het busverkeer zal in de toekomst boven de vooropgestelde grens voor een veilige fietsstraat liggen, waardoor dat geen optie is.

Wat komt er dan wel?

De uiteindelijke consensus is om de helling te behouden en het dubbel richtingsfietspad langs de kant van de helling door te trekken. Het voetpad langs de huizenrij wordt breder om comfortabeler te kunnen wandelen.

Tussen de Aaigemstraat en de Verpleegsterstraat
is de laan slechts 14,5 meter breed. Om in dit deel van de straat busverkeer in beide richtingen toe te laten en een dubbelrichtingsfietspad aan te leggen, verdwijnen de bomen en de parkeerplaatsen aan de kant van de helling. Aan de kant van de huizen zullen een tiental nieuwe bomen worden geplant in de plaats van enkele parkeerplaatsen. De huidige bomen die door essenziekte zijn aangetast, worden zo gedeeltelijk vervangen. Ook ter hoogte van de parkzone zal de groene berm maximaal behouden worden.

Ter hoogte van het project Rinkkaai, tussen de Suzanne Lilarstraat en de Snepkaai, en ter hoogte van het stadsgebouw zal de helling met houtkant grotendeels verdwijnen. Tussen de bouwblokken wordt die wel opnieuw hersteld.

220421 TV GSP Koningin Fabiolalaan

De toekomst

De heraanleg van de Koningin Fabiolalaan zal afgestemd worden op de geplande bouwwerken: de appartementen van Rinkkaai in de zone tegenover de Suzanne Lilarstraat tot de Snepkaai, de (sociale) appartementen in de zone tegenover de Aaigemstraat en de Verpleegsterstraat, en het stadsgebouw met onder andere de lagere school en crèche. De heraanleg is dus nog niet voor morgen, maar het is wel belangrijk om de toekomstige aanleg nu al te bepalen, zodat de bouwprojecten erop afgestemd kunnen worden.

Uw browser voldoet niet aan de minimale vereisten om deze website te bekijken. Onderstaande browsers zijn compatibel. Mocht je geen van deze browsers hebben, klik dan op het icoontje om de gewenste browser te downloaden.