Nieuwsbrief 38 - Koningin Mathildeplein als gezellig knooppunt

Het Koningin Mathildeplein wordt een belangrijke plek in de zuidelijke stationsbuurt. Op het plein kruisen voetgangers, fietsers, trams en bussen. Die moeten allemaal een volwaardige en duidelijke plek krijgen op en rond het plein. Daarnaast moet het ook een zo aangenaam en groen mogelijke plek zijn.

Het Koningin Mathildeplein zal samen met het Koningin Maria-Hendrika plein en de stationshal een geheel vormen. Daarom worden de materialen, aanplantingen, zitbanken en inrichting op elkaar afgestemd.

Vlot en veilig verplaatsen

Het STOP-principe is het vertrekpunt. De veiligheid en het comfort van voetgangers en fietsers staan centraal. Maar het station Gent-Sint-Pieters is ook het belangrijkste knooppunt van openbaar vervoer in de hele stad. Daarom moet het gebruiksgemak en de goede doorstroming van bussen en trams ook gegarandeerd worden.

Het station is een belangrijke bestemming voor fietsers. De uitbouw van een hoofdfietsroute die het station verbindt met het netwerk van primaire fietsassen in en rond Gent is een evidente ambitie. Het Koningin Mathildeplein speelt daarin een belangrijke rol. Veel fietsers stallen hun fiets aan het station om over te stappen op de trein of bus. Anderen rijden verder naar hun school, woning, werk of andere bestemming.

Op het vernieuwde plein worden de drukke fietsroute en de tramsporen gescheiden. Omdat er ruimte komt tussen de tramsporen en de fietsroute, zullen ook voetgangers vlotter kunnen oversteken. De in- en uitrit voor bussen richting busstation wordt gecombineerd in één dubbelrichting rijbaan en wagens mogen niet over het plein rijden. Laad-en loszones voor het nieuwe S-gebouw worden daarom voorzien aan de randen van het plein. De leveringen aan het station gebeuren vanaf de Kortrijksesteenweg via de Sint-Denijslaan. Wegrijden gebeurt over de trambaan op het plein. Dit om de achterliggende buurt te vrijwaren van vrachtverkeer. Leveringen gebeuren alleen tijdens voorafbepaalde uren.

Groen op het plein

Waar het Koningin Maria-Hendrikaplein een klassiekere uitstraling heeft, moet het groen op het Koningin Mathildeplein een hedendaags gevoel geven en een aangename plek creëren. Het plein moet ook klimaatrobuust zijn, het hemelwater goed beheren, de biodiversiteit bevorderen en het hitte-eilandeffect
helpen temperen.

Verder onderzoek zal nodig zijn om te bepalen welke beplantingen hier geschikt zijn. Daarbij zijn de soort grond, de hoeveelheid grondwater, de verdichting van de ondergrond en de effecten van de wind door de omliggende gevels allemaal van belang. Planten moeten stevig kunnen wortelen en regen moet goed kunnen infiltreren.

Een ander belangrijk aandachtspunt is de grote hoeveelheid kabels en leidingen die onder het plein lopen en de bovenleidingen van de trambedding. Dat de zichtlijnen over het plein open blijven, is ook essentieel. Onder het bladerdek van de bomen is er ruimte voor banken en terrassen, of voor kleinschalige buurtactiviteiten.

Aanknoping met de omliggende straten

Een veilige oplossing vinden voor de knoop van het plein met de Voskenslaan, de Sint-Denijslaan en de doorsteek naar het busstation, is op mobiliteitsvlak de meest complexe opdracht. Een veilige en duidelijke oplossing voor alle gebruikers is daarbij cruciaal.

220421 TV GSP Masterplan

1. Het westelijke deel van de Sint-Denijslaan (tussen Koningin Mathildeplein en de Timichegtunnel)

Tijdens de opmaak van het masterplan zijn verschillende mogelijkheden bestudeerd om tot een veilige inrichting te komen voor het deel van de Sint-Denijslaan vanaf het Koningin Mathilde plein tot aan de Timichegtunnel. In de studie voor het masterplan werden twee opties onderzocht: een dubbelrichtingsfietspad en een fietsstraat.

Fietsstraat niet mogelijk

De Sint-Denijslaan West voldoet aan geen enkele van de vooropgestelde criteria voor de inrichting van een verkeersveilige fietsstraat. Want de bus passeert er te vaak en er rijden te veel auto’s. Eenrichtingsverkeer zou het aantal auto’s kunnen verminderen, maar daarvoor is er te weinig draagvlak bij bewoners en handelaars. Bovendien verandert die ingreep niets aan het vele busverkeer.

De oplossing

De conclusie van het onderzoek is om het brede voetpad aan de kant van de huizen te behouden. Want dat vormt een belangrijke voetgangersroute naar de HOGENT. Aan de andere zijde, de kant van het spoor, komt een dubbelrichtingsfietspad met een breedte van vier meter. De vele fietsers van en naar de scholen in de buurt krijgen zo een veilige verbinding.

Om beide rijrichtingen te behouden en het dubbelrichtingsfietspad te realiseren, verdwijnen er 9 bewonersparkeerplaatsen aan de kant van de huizen en 22 parkeerplaatsen aan de kant van de spoorwegberm. De bestaande bomen langs de helling blijven behouden.

2. De Ganzendries

De Ganzendries maakt deel uit van de fiets- en wandelroute naar het Lucernacollege. De straat wordt ook gebruikt door bewoners om van en naar de Kortrijksesteenweg te rijden. Er komt ook een laad- en losplek aan het begin van de Ganzendries en een parkeerplaats voor mensen met een fysieke beperking.

3. Het oostelijke deel van de Sint-Denijslaan (tussen Kortrijksesteenweg en Koningin Mathildeplein)

Het oostelijke deel van de Sint-Denijslaan maakt deel uit van de hoofdfietsroute en is de toekomstige route voor de tramlijnen 2, 4 en 7. De straat vormt ook de toegangsweg voor leveringen aan het station. Het blijft een fietsstraat. Het voetpad aan de huizenkant wordt verbreed, de trambedding wordt vergroend en enkele boomvakken worden groter.

4. De Voskenslaan

De Voskenslaan maakt deel uit van de wandel- en fietsroute van het station naar het Atheneum Voskenslaan, de UGent campus De Sterre en de HOGENT campus Schoonmeersen. De Voskenslaan is ook belangrijk voor het openbaar vervoer: zowel tramlijn 1 richting Flanders Expo als meerdere buslijnen passeren er. De laan is bovendien een belangrijke aanvoerroute voor leveringen aan de stationsbuurt en het is de baan langs waar
buurtbewoners via de Sterre wegrijden.

Beide rijrichtingen op de Voskenslaan blijven behouden zoals vandaag, maar in de richting van het station wordt er een fietsstraat ingericht. In de fietsstraat mogen fietsers de breedte van de weg innemen en mag gemotoriseerd verkeer de fietsers niet inhalen. Door de fietsers op de fietsstraat te laten rijden, kan het voetpad langs deze zijde verbreed worden. Zo ontstaat een aangename wandelzone. Ter hoogte van het Koningin Mathildeplein komen er een laad- en loszone en parkeerplaatsen voor mensen met een fysieke beperking. Een aantal grote groenvakken in de huidige parkeerstrook verhogen de kwaliteit van de straat. De afvoer van regenwater gebeurt via de groenvakken en de parkeerstroken krijgen waterdoorlatende tegels.

Planning

Het eerste deel van het plein, aan het toekomstige S-gebouw, zal aangelegd zijn tegen het moment dat het gebouw klaar is. Het tweede deel, tegen de gevel van het station, zal pas worden aangelegd als de stationswerken klaar zijn en het tramstation in gebruik is.

Uw browser voldoet niet aan de minimale vereisten om deze website te bekijken. Onderstaande browsers zijn compatibel. Mocht je geen van deze browsers hebben, klik dan op het icoontje om de gewenste browser te downloaden.