Je bent hier: Home › Voorstelling project

Wat is Project Gent Sint-Pieters?

Algemene omschrijving

Partners

De Lijn - NMBS - Infrabel - Agentschap Wegen en Verkeer - Stad Gent

Stationsproject

Hier vind je alle info over het toekomstige station, het tram- en busstation, de fietsenparkings, de autoparking

Projectontwikkeling

De projectontwikkeling vormt een belangrijk onderdeel van het project Gent Sint-Pieters

Openbaar domein

Het Project Gent Sint-Pieters houdt ook de aanleg in van nieuwe straten, pleinen en groenzones

Documenten

Synthesedocumenten - hoogbouweffectenrapportage - ruimtelijk uitvoeringsplan - bouwvergunningen - inrichten openbare ruimte - gemeenteraadsbesluiten - kwaliteitsbewaking - eigendomsgrenzen