Je bent hier: Home › Voorstelling project

Wat is Project Gent Sint-Pieters?

Het Project Gent Sint-Pieters in een notendop

Partners

De Lijn - NMBS - Infrabel - Agentschap Wegen en Verkeer - Stad Gent

Stationsproject

Hier vind je alle info over het toekomstige station, het tram- en busstation, de fietsenparkings, de autoparking

Projectontwikkeling

De projectontwikkeling vormt een belangrijk onderdeel van het Project Gent Sint-Pieters

Publiek domein

Het Project Gent Sint-Pieters houdt ook de aanleg in van nieuwe straten, pleinen en groenzones

Duurzaamheid

Een project met veel aandacht voor duurzaamheid

Documenten

Synthesedocumenten - hoogbouweffectenrapportage - ruimtelijk uitvoeringsplan - bouwvergunningen - inrichten openbare ruimte - gemeenteraadsbesluiten - kwaliteitsbewaking - eigendomsgrenzen