Dienstgebouw Infrabel

Het dienstgebouw bestaat uit kantoren, een seinhuis en een logistiek centrum.
Dienstgebouw Infrabel GENT cover web
  • Functie kantoorgebouw met logistiek centrum en seinhuis
  • Ontwerper ORG-ARCH&TECO
  • Start bouw feb. 2024
  • Adres Boentweg
  • Status omgevingsvergunning verleend

Het ontwerp

Het dienstgebouw van Infrabel bestaat uit een seinhuis en een kantoorgebouw voor het Infrabelpersoneel dat momenteel in de buurt van het station Gent-Sint-Pieters werkt. Verder komt op het niveau van de treinsporen ook een ‘logistiek centrum infrastructuur’ met een magazijn.

Bij het ontwerp is bijzondere aandacht gegaan naar duurzaamheid. De daken van de terugspringende volumes worden ingericht als daktuinen die vanop de straat zichtbaar zijn.

Ligging

Het dienstgebouw van Infrabel ligt aan de Boentweg, tegen de sporen. De Boentweg is een lokale weg die parallel loopt aan de Koningin Fabiolalaan, op de zone tegenover de Aaigemstraat. Het gebouw zal deels bovenop de bestaande ondergrondse parking gebouwd worden en deels bovenop een reeds gerealiseerde fundering.

Het gebouw wordt voor voetgangers en fietsers ontsloten via de Boentweg. Deze weg zal deel uitmaken van de fietsroute die van de Blaarmeersen over de toekomstige fiets- en voetgangersbrug naar het station leidt. Daarnaast zullen de hulpdiensten de weg ook kunnen gebruiken.

De dienstweg takt aan op de Koningin Fabiolalaan en is enkel toegankelijk voor dienstwagens van Infrabel en de hulpdiensten.

Planning

  • Vanaf half februari starten de voorbereidende werken en de werfinrichting.
  • Vanaf april starten de effectieve werken. Meer gedetailleerde informatie hierover volgt later.

Meer informatie over het gebouw vind je op de website van Infrabel.

Gent dienstgebouw projectgebied
Ligging invullingdienstgebouw

Uw browser voldoet niet aan de minimale vereisten om deze website te bekijken. Onderstaande browsers zijn compatibel. Mocht je geen van deze browsers hebben, klik dan op het icoontje om de gewenste browser te downloaden.