Gebouw A2

Een gebouw met een kantoren, commerciële ruimte en horeca
Zone A: A2
 • Functie Kantoorgebouw en commerciële ruimte
 • Ontwerper JASPERS & EYERS
 • Projectontwikkelaar MG Real Estate

Invulling van het gebouw

Langs de zijde van de esplanade krijgt de sokkel met commerciële functies een uitgesproken sterke vorm van 2 verdiepingen hoog, waardoor het ondergrondse niveau langs deze zijde duidelijk het referentieniveau vormt. De commerciële ruimten hebben hier een toegang. Het kantoorgebouw wordt ontsloten op de overgelegen hoek aan de zijde van de Esplanade Oscar van de Voorde. Het andere gedeelte is toegankelijk vanuit de Koningin Fabiolalaan.

Twee delen

Het gebouw A2 is in twee delen gebouwd. De twee eenheden vormen één gebouw, maar behouden toch hun eigenheid. Langs de zijde van de Koningin Fabiolalaan worden beide gebouwdelen eenvoudig gescheiden door een verticale snede. Langs deze zijde werd eveneens geopteerd om de hoogte te beperken tot 4 bouwlagen met twee teruggetrokken verdiepingen bovenop.

 • Zone A: A2 in aanbouw
 • Zone A: A2

Ligging

Het bouwblok A2 is gelegen op een cruciale plaats aan het begin van de hellende esplanade die de onderdoorgang vanaf het station en de fietsenparking verbindt met het centrale gedeelte van projectontwikkeling en vlak naast de monumentale trap die naar de Koningin Fabiolalaan leidt. Het gebouw verbindt het ondergrondse niveau met het maaiveld.

A2 08 00

Historiek

 • 13/03/2019: de vraag voor een verkavelingswijziging wordt ingetrokken omdat er een uitvoerbare vergunning voor het gebouw is.

 • 4/12/2018: de Raad voor Vergunningsbetwistingen bevestigt de beslissing van de Stad Gent en vraagt een nieuwe beslissing van de Deputatie binnen de 4 maanden.

 • 18/10/2018: de aanvrager gaat in beroep tegen de weigering voor een verkavelingswijziging bij de Oost-Vlaamse Deputatie

 • 20/09/2018: het college van burgemeester en schepenen weigert de verkavelingswijziging.

 • 06/2018: Philadelphus NV dient een aanvraag in voor een bijstelling van de verkaveling (verkavelingswijziging)

 • 12/10/2017: start van de bouw van het tweede deel van A2.

 • 26/07/2017: de Stad Gent gaat tegen de beslissing van de Deputatie in hoger beroep bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen.

 • 18/05/2017: de Deputatie keurt de aanvraag van stedenbouwkundige vergunning voor het bouwen van een kantoorgebouw met commerciële ruimtes waaronder een horecazaak goed.

 • 03/02/2017: Philadelphus NV gaat in beroep.

 • 2/1/2017: De Stad Gent weigert de bouwvergunning omdat het project van Philadelphus in strijd is met de bestemming van de verkaveling.

 • 7/11/2016 - 7/12/2016: de Stad Gent organiseert een openbaar onderzoek over de plannen voor het tweede gedeelte van het gebouw A2.

 • 30/09/2016: Philadelphus NV dient een bouwaanvraag in voor het tweede gedeelte van het A2-gebouw. De invulling daarvan zijn eveneens kantoren en commerciële ruimte.

 • Juni 2016: eerste gedeelte met kantoren is klaar en in gebruik.

 • 15/06/2015: Start bouw van het 1e gedeelte van het gebouw A2

 • 30/4/2015: vergunning in beroep door de Deputatie

 • 12/2/2015: beroep van derden tegen de bouwvergunning.

 • 8/01/2015: de Stad Gent levert een bouwvergunning af.

 • 27/10/2014 - 26/11/2014: de Stad Gent richt een openbaar onderzoek in

 • 1/10/2014: Philadelphus NV dient een bouwaanvraag in voor het eerste gedeelte van het A2-gebouw aan de Koningin Fabiolalaan.

Uw browser voldoet niet aan de minimale vereisten om deze website te bekijken. Onderstaande browsers zijn compatibel. Mocht je geen van deze browsers hebben, klik dan op het icoontje om de gewenste browser te downloaden.