Knooppunt van duurzame mobiliteit

Een van de doelstellingen van het Project Gent Sint-Pieters is een knoopppunt van duurzame mobiliteit te creëren waarbij de verschillende vervoersmodi goed op elkaar zijn afgestemd. Concreet houdt dit in: een vernieuwd treinstation met een geïntegreerd tram- en busstation, voldoende en comfortabele fietsenstallingen, een goed bereikbare autoparking, kiss&ride-zones en taxizone.

Hoe doen we dit?

Door:

 • Een comfortabel, veilig, toekomstgericht en toegankelijk trein-, tram- en busstation met logische looproutes en correcte en duidelijke reizigersinformatie te voorzien.
 • Een vlotte overstap te creëren tussen de verschillende vervoersmiddelen.
 • De automobiliteit te beheersen door de alternatieven (te voet, met fiets en openbaar vervoer) te versterken.
 • Comfortabele en voldoende fietsenstallingen te voorzien.
 • Een vlot voor- en natransport (trein, tram, bus, fiets, auto, taxi, te voet) te organiseren.
 • De vraag naar openbaar vervoer te stimuleren door het aanbod en de kwaliteit te versterken.
 • Het aantal treingebruikers dat naar het station komt met de wagen te bevriezen op het niveau van 2005.
 • Een station met 2 volwaardige toegangen en pleinen te creëren en duidelijke en veilige loop- en fietsroutes naar de scholen in de omgeving, naar het centrum en naar andere delen van de stad aan te leggen.
 • Fietspad K. Mathildeplein
 • Overzicht K. Maria-Hendrikaplein

Enkele cijfers:

Realisatie op het einde van het project:

 • Een station aangepast aan minstens 60.000 opstappende treinreizigers per dag
 • 17.000 fietsplaatsen in overdekte fietsenstallingen
 • Een pendelparking voor 2.750 auto’s, waarvan 1.500 voor pendelaars. De overige plaatsen zijn voorbehouden voor occasionele gebruikers en de gebruikers van de gebouwen boven de parking
 • 12 treinperrons, tot 375 meter lang, 12 meter breed
 • 12 busperrons in het busstation
 • 4 parallelle tramlijnen in een nieuw tramstation

Uw browser voldoet niet aan de minimale vereisten om deze website te bekijken. Onderstaande browsers zijn compatibel. Mocht je geen van deze browsers hebben, klik dan op het icoontje om de gewenste browser te downloaden.