Infoavond mobiliteitseffecten rapport K. Fabiolalaan (2013)

De ontwikkelingen rond het station hebben een grote impact op de omliggende buurten , ook op het vlak van mobiliteit. Daarom werd beslist om de effecten ervan te onderzoeken. Daartoe maakte een studiebureau een Mobiliteitseffectenrapport (MOBER) op. Op basis van die analyse zullen waar nodig milderende maatregelen genomen worden.

Op de infovergadering van 18 maart 2013 werd een tussentijds rapport voorgesteld. Dit tussentijds rapport heeft de belangrijkste bestaande knelpunten en de verwachte verkeerseffecten van de projectontwikkeling op de zone B en C langs de K. Fabiolalaan in kaart gebracht. De bedoeling van de infoavond is om de opmerkingen en aanvullingen van bewoners op het tussentijds rapport te verzamelen, zodat die kunnen worden geïntegreerd in de studie.

De presentatie gegeven op de informatievergadering kun je hier bekijken (pdf - 5MB).

Het verslag over deze infovergadering vind je hier (pdf - 311 kB).

Uw browser voldoet niet aan de minimale vereisten om deze website te bekijken. Onderstaande browsers zijn compatibel. Mocht je geen van deze browsers hebben, klik dan op het icoontje om de gewenste browser te downloaden.