Tweede infomarkt Koningin Fabiolalaan - zone A (2015)

Op 10 februari 2015 vond een tweede infomarkt plaats over de projectontwikkeling aan de K. Fabiolalaan. Aanleiding daarvoor was een verkavelingsaanvraag voor de zone A waarvoor een openbaar onderzoek plaatsvond. Daarnaast werd ook het ontwerp van het Koningin Paolaplein getoond.

Verkavelingsplan

Voor de zone A (tussen het Koningin Maria-Hendrikaplein en de Frans De Potterstraat) is een verkavelingsaanvraag ingediend. Het openbaar onderzoek liep van 2 maart tot 1 april 2015. Het verkavelingsplan voor de zone A bouwt verder op het inrichtingsplan dat aan de buurt werd voorgesteld op de infomarkt van 2 september 2014. Het college keurde het inrichtingsplan goed op 12 september 2014.

Het verkavelingsdossier geeft aan waar woningen, kantoren, publieke/commerciële functies ... komen, hoe groot die mogen zijn en het beschrijft de verkavelingsvoorschriften. Op de infomarkt konden de bezoekers de plannen inkijken en vragen stellen aan de projectverantwoordelijken.

Het Koningin Paolaplein

Meer dan 200 mensen gaven hun ideeën over het K. Paolaplein en dit zowel via een digitale enquête als op 2 workshops. De reacties waren eenduidig: men wou vooral rustige activiteiten op een groen en gezellig plein dat uitnodigt tot ontmoeting.

Het definitieve ontwerp van het plein geeft deze wensen concreet vorm. Het ontwerp was op de infomarkt te bekijken en de ontwerpers gaven er graag een woordje uitleg bij.

Paolaplein

Uw browser voldoet niet aan de minimale vereisten om deze website te bekijken. Onderstaande browsers zijn compatibel. Mocht je geen van deze browsers hebben, klik dan op het icoontje om de gewenste browser te downloaden.