Mobiliteit in de stationsbuurt (2010)

Het project Gent Sint-Pieters heeft belangrijke gevolgen voor ieder die in de buurt woont of werkt - onder meer op vlak van parkeren en bereikbaarheid. De projectpartners wensten daarom de meningen en argumenten van buurtbewoners en andere belanghebbenden te kennen. Hiertoe organiseerden zij verschillende participatieve acties.

Op 18 april 2010 organiseerden de partners een dialoogcafé rond mobiliteit, waaraan een 70-tal mensen deelnamen. Aanwezigen op het dialoogcafé kregen eerst de nodige achtergrondinformatie over de nieuwe routes voor het autoverkeer en over parkeren. Daarna werden enkele vragen in kleine groepjes besproken. Op het einde van elke discussie werden de belangrijkste aandachtspunten van de groepsgesprekken opgelijst.

Geïnteresseerden die niet aanwezig konden zijn op het dialoogcafé kregen de kans om hun mening over parkeren en bereikbaarheid van de stationsbuurten te geven. Zij konden hiertoe via het internet of tijdens een werfwandeling op 25 april 2010 een informatief filmpje bekijken en schriftelijk hun mening geven. Via deze weg reageerden 68 mensen.

Tot slot namen handelaars zelf het initiatief om hun collega's op te roepen om te reageren. Dit leverde 45 reacties op van allerlei handels- en horecazaken, bedrijven ... (fietshandel, slagerij, apotheek, café, snackbar, hotel, florist ...), waarvan sommigen ook aanwezig waren op het dialoogcafé van 18/4.

Buitensporig organiseerde een petitie met de vraag om de Timichegcorridor niet open te stellen voor doorgaand autoverkeer. Die werd ondertekend door 258 bewoners van de Rijsenbergbuurt (Aaigemstraat, Tenderstraat, Rijsenbergstraat, F. De Potterstraat, Kon. Fabiolalaan). De argumenten die hiervoor werden aangehaald werden eveneens opgenomen in onderstaand overzicht.

Het verslag van het participatietraject vind je hier.

Uw browser voldoet niet aan de minimale vereisten om deze website te bekijken. Onderstaande browsers zijn compatibel. Mocht je geen van deze browsers hebben, klik dan op het icoontje om de gewenste browser te downloaden.