Aanleg parkeerstrook noord Prinses Clementinalaan veroorzaakt tijdelijk hinder voor bewoners

Geplaatst op 09 jan. 2008

D.D. 9.01.08

Geachte,

Bij deze wensen wij u mee te delen dat wij op vrijdag 11 januari 2008 zullen starten met de aanleg van de parkeerstrook aan de noordzijde van de P. Clementinalaan. Hiertoe zal de steenslagstrook, die nu beschikbaar is in het weekend, versmallen tot 3 m. Dit wil eveneens zeggen dat het gebruik van deze strook niet meer zal kunnen. (De daartoe nodige parkeerverboden zijn al aangebracht.)

Vanaf vrijdag zal hiertoe gestart worden met de plaatsing van een geleidingskoord voor onze betonmachine. Mogen wij u dan ook vragen om dit te respecteren.

Wij wensen er u ook op te duiden dat de garages vanaf vrijdag ('s morgens om 8 uur) niet meer toegankelijk zullen zijn voor een onbepaalde tijd.

Mogen wij u ook vragen om gedurende de werkuren niet binnen de werkzone te parkeren, zodat u de werken niet gaat belemmeren. (Wij zullen immers overgaan tot takelen.)

Gelieve de nodige maatregelen te treffen voor toeleveringen en dergelijke.

De werfleiding

P.S. Deze data zijn bepaald bij normale weersomstandigheden.

Uw browser voldoet niet aan de minimale vereisten om deze website te bekijken. Onderstaande browsers zijn compatibel. Mocht je geen van deze browsers hebben, klik dan op het icoontje om de gewenste browser te downloaden.