Aannemers over onbereikbare garages Prinses Clementina tijdens start van werken

Geplaatst op 10 aug. 2007

DD 10/08/2007

Betreft: Wegenwerken Clementinalaan in Gent

Geachte,

Op maandag 13 augustus 2007 zullen wij starten met de wegenwerken in de P. Clementinalaan. Op maandag betreft dit de plaatsing van de werfsignalisatie. Om deze signalisatie te kunnen plaatsen zal een parkeerverbod ingevoerd worden aan de zuidzijde van de straat (kant onpare nummers).

Na de aanbrenging van de oranje tijdelijke markering zal de parkeerstrook aan de zuidzijde opnieuw beschikbaar zijn (let wel parkeren in de langsrichting). Vanaf dan zal er een parkeerverbod ingevoerd worden aan de noordzijde om de opbraak mogelijk te maken. (Dit zal bij normale weersomstandigheden vanaf dinsdagmorgen zijn.)

Wij wensen u er ook op te wijzen dat wij gedurende de ganse week opbraakwerken zullen uitvoeren aan de noordzijde (vanaf dinsdag). Hierdoor zal het tijdens de werkuren niet altijd mogelijk zijn om uw woning met uw wagen te bereiken. Daartoe vragen wij u om uw wagen tijdens de werkuren buiten uw woning te parkeren.

Gedurende de eerste fase zal het gewone verkeer enkel mogelijk zijn in één richting van het station naar de Kortrijksesteenweg op de zuidzijde van de rijweg. De noordzijde zal de werfzone vormen. Wij zullen u verder ten gepaste tijde op de hoogte houden van de evolutie der werken.

Mogen wij u dan ook vragen om de nodige maatregelen te treffen voor toeleveringen en dergelijke.

Wij van onze zijde zullen het nodige doen om de hinder tot een minimum te beperken.

Dank voor uw bereidwillige medewerking,

De werfleiding

Uw browser voldoet niet aan de minimale vereisten om deze website te bekijken. Onderstaande browsers zijn compatibel. Mocht je geen van deze browsers hebben, klik dan op het icoontje om de gewenste browser te downloaden.