Aanvoer ballast van terrein Infrabel in de Koningin Fabiolalaan naar spoor 12 - kant Sint-Denijslaan

Geplaatst op 06 aug. 2012

Spoor 12 is in volle opbouw en zal op 12 november 2012 opnieuw in dienst worden genomen.

Aanvoer materiaal
Van 7 tot ten laatste 14 augustus 2012 zullen tractoren ballast (steenslag) aanvoeren naar spoor 12. De ballast ligt opgeslagen op het terrein van Infrabel aan de K. Fabiolalaan. Op dit terrein stond vroeger de pendelparking.

Om de hinder voor omwonenden en weggebruikers zoveel als mogelijk te beperken, zullen de tractoren uitzonderlijk via de Timichegtunnel rijden. Het traject dat ze zullen volgen vindt u op onderstaand kaartje.

Kaart route werftransport ballast spoor 12


De werfweg die de Timichegtunnel met de K. Fabiolalaan verbindt, zal gedurende die week open zijn voor het werfverkeer. Er zullen de nodige maatregelen worden getroffen om te vermijden dat auto's de werfweg kunnen gebruiken.
Vanaf de Timichegtunnel rijden de tractoren over de Sint-Denijslaan naar de werf van CIT Blaton aan spoor 12.
Een deel van de tractoren komt ook van de Kortrijksesteenweg. Die rijden meteen op de hoek met de Sint-Denijslaan op de werf van spoor 12 en rijden ook aan die zijde weer weg.

Wegrijden tractoren
Het grootste deel van de tractoren zal de werf via dezelfde weg verlaten om terug te rijden naar de K. Fabiolalaan. Voor een vlot verloop van de leveringen, zal een klein deel van de lege tractoren via de Ganzendries - Reigerstraat - Voskenslaan - Sint-Denijslaan - Timichegtunnel wegrijden. De gebruikte route zal regelmatig worden schoongemaakt.

Veiligheid
Voor de veiligheid van zowel fietsers als bussen is er veiligheidspersoneel voorzien bij het binnenrijden van de werf op de hoek Voskenslaan-Sint-Denijslaan. Aan de Timichegtunnel zal signalisatie komen om fietsers op het werfverkeer te wijzen. Er zal hoofdzakelijk aanvoer gebeuren buiten de spitsuren.

Ruimere werkuren
Binnenkort start de aannemer ook met de bouw van de gevel van het station en de overkapping van perron 12 aan de kant Sint-Denijslaan. De werken zullen vanaf 16 augustus om 6 uur starten. Soms zal er tot 22 uur worden doorgewerkt.

Tegen eind november zal de glazen gevel met klok en lichtpanelen af zijn en zal het station aan de kant Sint-Denijslaan reeds een heel nieuwe aanblik bieden.

De informatiebrief kan je hier downloaden (PDF - 167Kb)

Wij verontschuldigen ons voor de overlast.

Uw browser voldoet niet aan de minimale vereisten om deze website te bekijken. Onderstaande browsers zijn compatibel. Mocht je geen van deze browsers hebben, klik dan op het icoontje om de gewenste browser te downloaden.