Aanvraag verkavelingsvergunning Rinkkaai – aankondiging openbaar onderzoek

Geplaatst op 06 apr. 2017

Sogent heeft voor de inrichting van zone C van het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan in de Koningin Fabiolalaan een aanvraag tot verkavelingsvergunning ingediend bij Ruimte Vlaanderen. Het verkavelingsplan gaat gepaard met een stedenbouwkundige aanvraag voor de inrichting van het openbaar domein. Een goedgekeurd verkavelingsplan is een eerste stap en noodzakelijke voorwaarde om later dit jaar een omgevingsvergunning te kunnen aanvragen voor de gebouwen en om de aangestelde private partner Rinkkaai een bouwtoelating te kunnen geven.

Openbaar onderzoek
Naar aanleiding van de aanvraag voor het verkrijgen van een verkavelingsvergunning wordt een openbaar onderzoek georganiseerd van 12 april 2017 tot en met 11 mei 2017.
Het verkavelingsdossier ligt tijdens het openbaar onderzoek ter inzage in het loket Stedenbouw en Openbaar domein van het Administratief Centrum Zuid (Woodrow Wilsonplein 1, 9000 Gent) en in het Mobiel Dienstencentrum van de Stad Gent.

Openingsuren Loket Stedenbouw en Openbaar Domein
Het Mobiel Dienstencentrum staat elke dinsdag van 11 tot 19 uur aan het station Gent-Sint-Pieters .

Infonamiddag op 19 april 2017
Op woensdag 19 april zal het verkavelingsdossier tussen 15 uur en 20 uur ook ter inzage liggen in het Infopunt Gent Sint-Pieters (Prinses Clementinalaan 215, 9000 Gent). Een medewerker zal dan ter beschikking staan om uw informatieve vragen te beantwoorden. In deze uitnodiging vindt u alle praktische gegevens.

Bezwaarschriften
Tijdens het openbaar onderzoek kunt u een bezwaarschrift indienen. Bezwaarschriften moeten voor 12 mei 2017 op papier ingediend worden op onderstaand adres: het college van burgemeester en schepenen, Botermarkt 1, 9000 Gent.

Uw browser voldoet niet aan de minimale vereisten om deze website te bekijken. Onderstaande browsers zijn compatibel. Mocht je geen van deze browsers hebben, klik dan op het icoontje om de gewenste browser te downloaden.