Bewonersbrief Koningin Fabiolalaan en omgeving: nieuwe planning wegens weerverlet

Geplaatst op 11 feb. 2010

Gent, 10 februari 2010

Informatiebrief: vriesverlet: nieuwe planning nuts- en andere werken in de K. Fabiolalaan en op het K. Maria-Hendrikaplein vanaf half februari 2010.


Geachte,

De weersomstandigheden in december 2009 en januari 2010 hebben de planning van de werken in uw buurt gewijzigd. De planning zoals wij u die meedeelden in de bewonersbrief van november 2009 klopt niet meer. Deze brief bevat de herwerkte fasering van de werken op en rond de K. Fabiolalaan.


Nutswerken (K. Fabiolalaan tussen K. Boudewijnstraat en nr 42, voorbij F. De Potterstraat)

Zoals u merkt, zijn de geplande nutswerken (gas, elektriciteit, telefonie, ...) ter hoogte van de trottoirs en parkeerstrook nog steeds niet volledig uitgevoerd. De vertraging wegens de weersomstandigheden bedraagt een viertal weken.
Momenteel zijn de nutsmaatschappijen bezig met twee zaken.

1) Particuliere huisaansluitingen voor gas, water, e.d. . Dat gebeurt in afspraak met elk van de huiseigenaars. Er verschijnen kortstondig werkputten in de stoep telkens voor de huizen die op die dag(en) worden aangesloten. Deze werkzaamheden zullen, zonder onvoorziene omstandigheden, voltooid zijn tegen half februari 2010.

Het is de bedoeling dat het trottoir tijdens deze fase in behoorlijk begaanbare staat wordt gehouden, zodat de passanten en bewoners er over kunnen. De toegang tot woningen en garages wordt zo goed als kan gegarandeerd door middel van loopbruggen en metalen platen.

2) In de parkeerstrook "kant huizen" wordt een nieuwe grote middendruk gasbuis aangelegd: de oude gasbuis ligt niet diep genoeg om een stabiele fundering van het nieuwe wegdek te garanderen. Zonder onvoorziene omstandigheden zal dit werk eind maart voltooid zijn.

De bereikbaarheid van de huizen voor leveringen zal moeilijk zijn in deze fase. De planning van eventuele leveringen aan huis (van vb. vrachtwagens) worden best gemeld en/of besproken met de aannemer (eventueel via het infopunt).

Wegenwerken (K. Fabiolalaan vanaf de K. Boudewijnstraat tot voorbij het kruispunt met de Tenderstraat)

Van april tot augustus 2010 wordt de K. Fabiolalaan hier verbreed en heraangelegd. Eerst komen er nieuwe rioleringsbuizen, apart voor regenwater en apart voor afvalwater. De buizen komen in de voormalige parkeerstrook (bij de gevels) en het eerste rijvak.


In juni, juli en augustus 2010 wordt het volledige wegdek in dit deel van de K. Fabiolalaan heraangelegd. De laan wordt 4 meter breder. Er komen 2 nieuwe brede trottoirs, 2 parkeerstroken (met bomen), 2 rijstroken en 1 breed fietspad in dubbele richting (kant sporen).

Van april tot augustus 2010 is het betreffende deel van de straat zo goed als niet bereikbaar per auto. Auto's kunnen tot in of aan de Tenderstraat geraken.
Gedurende bijna twee maanden ( de rioleringsfase) zullen de garages in dit deel van de straat niet toegankelijk zijn. Detailcommunicatie wordt gegeven door de aannemer.
Een voetgangersdoorgang blijft gegarandeerd.

Wegenwerken ( K. Fabiolalaan tussen Tenderstraat en F. De Potterstraat - K. Fabiolalaan 42)

Aansluitend op bovenstaande werken (augustus 2010) en tot vermoedelijk november 2010 wordt er gewerkt in het deel van de K. Fabiolalaan, tussen de Tenderstraat (exclusief het kruispunt) en de Aaigemstraat. In die strook wordt eerst een ontdubbeld rioleringsstelsel geïnstalleerd. De buizen komen in de voormalige parkeerstrook en het eerste rijvak.
De feitelijke verbreding en heraanleg van de K. Fabiolalaan (zoals hierboven beschreven) gebeurt slechts tot net voorbij het kruispunt met de F. De Potterstraat (tot voorbij huisnummer 42).
Het stuk K. Fabiolalaan tussen de nr. 42 en de Aaigemstraat blijft haar oorspronkelijke breedte en inrichting behouden. Het wegdek en trottoir worden er wel in hun oorspronkelijke staat hersteld.

Op dat ogenblik is het betreffende deel van de straat quasi niet bereikbaar voor auto's. Autoverkeer kan vanaf de Aaigemstraat wel via de Tenderstraat en het eerste deel van de K. Fabiolalaan doorrijden naar de K. Boudewijnstraat.
Gedurende de eerste 2 maanden zullen de garages in dit deel van de straat niet toegankelijk zijn.
De voetgangersdoorgang blijft gegarandeerd.
De pendelparkeergarage blijft ten allen tijde bereikbaar.

Nutswerken ter hoogte van het kruispunt K. Fabiolalaan - K. Boudewijnstraat - K. Maria-Hendrikaplein

In de loop van april of mei 2010 zal nutsmaatschappij EANDIS op bovenstaand kruispunt graafwerken uitvoeren om ondergrondse middendrukleidingen voor gas aan elkaar te koppelen. Zowel de K. Fabiolalaan als de K. Boudewijnstraat worden op dat moment gedwarst. Ter hoogte van Brasserie Nero worden de gasleidingen met elkaar verbonden.
Aansluitend volgen er op het kruispunt laatste rioleringswerken en komt er een definitieve wegafwerking.

De grootste hinder is te verwachten gedurende de eerste weken ( graafwerken en rioleringswerken).
Voetgangers en fietsers zullen via tijdelijke brugjes door kunnen.


Voor verdere vragen en problemen kan u terecht bij het Infopunt Project Gent Sint-Pieters.

Greet Riebbels
Communicatie

Uw browser voldoet niet aan de minimale vereisten om deze website te bekijken. Onderstaande browsers zijn compatibel. Mocht je geen van deze browsers hebben, klik dan op het icoontje om de gewenste browser te downloaden.