Bewonersbrief: nutswerken in de Sint-Denijslaan

Geplaatst op 17 mrt. 2010

Gent, 17 maart 2010

Informatiebrief: maart 2010: nutswerken in de Sint-Denijslaan

Geachte heer,
Geachte mevrouw,

U heeft gemerkt dat er zopas rioleringswerken begonnen zijn in uw straat, meerbepaald in het deel tussen de Voskenstunnel en de Timichegtunnel, aan de kant spoor. Dit is het begin van een tweetal maanden van nutswerken met - over het algemeen- een beperkte hinder voor het verkeer en de bewoners. Ziehier de details:

Riolering voor regenwater komende van de sporen, tunnels en perrons:

Het regenwater dat op de perrondaken, sporen en (bovenop) de Timichegtunnel valt wordt in de toekomst NIET toegevoegd aan het bestaand rioleringsstelsel in de Sint-Denijslaan en Voskenslaan. Via een aparte buis zal dit water naar de gracht naast de (nieuwe) Valentin Vaerwyckweg geleid worden. Deze buis, met een diameter van 70 cm, wordt nu ingegraven.

Timing ? Plaats? Hinder?

Aannemer Wegebo heeft vermoedelijk 3 weken nodig om het werk uit te voeren, dus ongeveer tot 5 april 2010. Er wordt een sleuf gegraven op de scheiding tussen de parkeerstrook en de rijstrook kant spoor, vanaf de Voskenstunnel tot de Timichegtunnel.

Ongeveer in het midden van de Timichegtunnel moet de rioleringsbuis ONDER de Sint-Denijslaan kruisen. Hoe dit precies wordt georganiseerd, en op welke dag, zullen wij u later moeten melden.

Tijdens de werken is de parkeerstrook kant spoor buiten dienst. Het auto- en busverkeer blijft in de twee richtingen rijden, maar zal plaatselijk (en enkel tijdens de werkuren) BEURTELINGS moeten passeren. Daarvoor komen er tijdelijk mobiele verkeerslichten.

Hoofdgasleiding, elektriciteit en andere nutsleidingen: gestuurde boring door Eandis

De ondergrondse verbindingen tussen de wijken voor en achter het station, voor de hoofdleidingen van gas, hoogspanning, etc lopen momenteel nog via (onder) de Voskenstunnel.

U weet dat deze tunnel op termijn wordt afgebroken: hij wordt deel van een grote open stationshal op maaiveldniveau, en er komt ook een kelderverdieping onder. Dit betekent dat de nutsleidingen die nog in de Voskenstunnel aanwezig zijn moeten omgeleid worden via de nieuwe Timichegtunnel.

Timing ? Plaats? Hinder?

Onmiddellijk na bovenvermelde rioleringswerken zal Eandis gedurende een maand, dus ongeveer tot de eerste week van mei 2010, gestuurde (ondergrondse) boringen uitvoeren in het deel van de Sint-Denijslaan tussen Voskenstunnel en de Timichegtunnel.

Voor een grote gasleiding komt er, 4 meter onder de parkeerstrook, kant spoor, een verbinding vanaf de nutscabine in het spoorwegtallud vlak naast de ingang van de nieuwe tijdelijke tramtunnel. De boring gaat tot aan de Timichegtunnel (en hoeft de Sint-Denijslaan niet te kruisen). De gasleiding zal vervolgens in de Timichegtunnel richting Fabiolalaan verder worden aangelegd.

Gelijktijdig met de eerste boring wordt een tweede parallelle ondergrondse gestuurde boring volgens hetzelfde traject uitgevoerd voor hoogspanningskabels.

We voorzien weinig of geen verkeershinder gezien de in- en uittredeputten van de gestuurde boring buiten de rijbaan zitten.

Nog vragen?

Aarzel niet om contact op te nemen met het infopunt als u nog vragen heeft of verdere inlichtingen wenst. U kunt ons bellen tijdens de kantooruren op het nummer 09 241 24 11 of mailen naar info@projectgentsintpieters.be.

Met vriendelijke groeten,

Het infopunt project Gent Sint-Pieters

Uw browser voldoet niet aan de minimale vereisten om deze website te bekijken. Onderstaande browsers zijn compatibel. Mocht je geen van deze browsers hebben, klik dan op het icoontje om de gewenste browser te downloaden.