Bewonersbrief: update stationswerken

Geplaatst op 16 nov. 2021
2021_Afbraak sporen en perrons 6-7
Op 21 september 2021 startte de tweede fase van de verbouwing van het station Gent-Sint-Pieters. Tot eind 2023 worden de sporen en perrons 6 en 7 gebouwd. Lees hier de stand van zaken.

Fasering van de werken

 • De aannemer is momenteel bezig met beschoeiingswerken. Dit houdt in dat er een nieuwe wand wordt geplaatst waardoor de overige sporen veilig in gebruik kunnen blijven tijdens de werken. Men maakt hiervoor gebruik van trillingsarme funderingstechnieken.
 • Vanaf 18 november 2021 zal het uitgraven van de oude funderingen en spoorbeddingen beginnen. Dit heeft frequent werfverkeer tot gevolg. De eerste fase duurt ongeveer tot aan de kerstvakantie.
 • Vervolgens worden de nieuwe funderingen uitgevoerd die als basis dienen voor de kolommen, de spoorbakken, de perrons en het dak.
 • Voor de zomer van 2023 is het spoorviaduct van de sporen 6 en 7 klaar en gaat spoor 6 opnieuw in dienst. Tegen eind 2023 zal het perron 7-8 afgewerkt zijn. Aansluitend starten de werken voor de sporen 4 en 5.

Impact van de werken

Vooral de afvoer van de uitgegraven grond en het afbraakmateriaal van de tunnels brengt frequent werfverkeer met zich mee. Er zijn twee aan- en afvoerwegen: de Valentin Vaerwyckweg en de Kortrijksesteenweg.

 • De afvoer van grond en afbraakmateriaal zal via de oude trambedding in de Sint-Denijslaan in de richting van de Kortrijksesteenweg verlopen. Het werfverkeer rijdt daar in zijn eigen bedding.
 • Vanaf het kruispunt met de Kortrijksesteenweg komt het werfverkeer op de openbare weg om via Sterre weg te rijden.
 • De aannemer is er zich van bewust dat dit een druk fietspunt is en neemt dan ook de nodige veiligheidsmaatregelen. Vrachtwagenchauffeurs zijn op de hoogte van het drukke fietsverkeer.
 • Er wordt een wielwasinstallatie ingezet die de vrachtwagens reinigt en ervoor zorgt dat er zo weinig mogelijk zand of modder op de openbare weg terecht komt.
 • Nachtwerk wordt zoveel als mogelijk vermeden.
 • De aanvoer van materiaal zal vooral pas na de zomer van 2022 plaatsvinden. We lichten de buurt tijdig in over de route die hiervoor genomen zal worden.

Maak je zelf gebruik van het station?

 • Op sommige momenten kunnen de doorgangen in het station kort afgesloten worden omdat het werfverkeer de tunnels moet kruisen. Op dat moment zijn stewards aanwezig.
 • De doorsteken voor voetgangers tussen de stationspleinen doorheen de centrale reizigerstunnel en de oude tramtunnel blijven open.
 • In het station wordt de nodige signalisatie voor reizigers voorzien.
 • Eventuele versporingen worden zoals steeds op de informatieborden aangeduid.

Bekijk hier het overzichtsplan met de werfzone en de routes van het werfverkeer:

211116 Werfverkeer web

De bewonersbrief kan je hier herlezen.

Uw browser voldoet niet aan de minimale vereisten om deze website te bekijken. Onderstaande browsers zijn compatibel. Mocht je geen van deze browsers hebben, klik dan op het icoontje om de gewenste browser te downloaden.