Bewonersbrief werken K. Elisabethlaan - Kortrijksesteenweg (juni/juli 2010)

Geplaatst op 06 mei 2010

Gent, 5 mei 2010

Informatiebrief voor de bewoners van de Koningin Elisabethlaan, Kortrijksesteenweg en zijstraten.

Geachte mevrouw, Geachte heer,

De eerste fase van de werken in de Koningin Elisabethlaan loopt op haar laatste benen.

De oneven zijde van de laan is bijna volledig heraangelegd. Enkel een deel van de parkeerstrook en van de trottoirs en een finale asfaltlaag op de rijweg staan nog op het programma.

Met deze bewonersbrief willen wij u informeren over het verdere verloop van de werken.

1) Nachtwerk van 5 op 6 mei en van 6 op 7 mei 2010

Om een vlotte doorstroming van de tram te garanderen en een wisseling van zijde mogelijk te maken, moet er gedurende twee opeenvolgende nachten gewerkt worden aan de sporen. Op 5 mei omstreeks 22 uur zal de aannemer de bestaande sporen opbreken en nieuwe sporen plaatsen. Zowel de aansluiting met het K. Maria-Hendrikaplein als de aansluiting met de Kortrijksesteenweg zal die eerste nacht gerealiseerd worden. Alhoewel de vrachtwagens en andere machines van de aannemer speciaal geïsoleerd zijn om het lawaai zo beperkt mogelijk te houden, kunnen deze werkzaamheden lawaaihinder veroorzaken voor de omwonenden. In de daaropvolgende nacht van 6 op 7 mei 2010 zal de aannemer de karwei afwerken en de sporen aan elkaar lassen (opnieuw vanaf 22 uur). Deze nacht blijft de lawaaihinder beperkt.

2) Even zijde van de K. Elisabethlaan

Volgens de huidige stand van zaken en planning zal de tweede fase van de werkzaamheden starten maandag 10 mei 2010. Alhoewel de oneven zijde nog niet volledig voltooid zal zijn, hebben de projectpartners beslist om te beginnen met een eerste deel van de even zijde. Vanaf het K. Maria-Hendrikaplein tot aan de Knokkestraat worden trottoirs en parkeerstrook opengelegd om een gescheiden rioleringsstelsel te plaatsen.

Omleiding

Vanaf 10 mei 2010 zal het deel K. Elisabethlaan tussen de Knokkestraat en het K. Maria-Hendrikaplein enkel bereikbaar zijn voor plaatselijk verkeer en leveranciers en dit voor een periode van twee weken. Andere voertuigen worden via de Knokkestraat en de Smidsestraat naar het K. Maria-Hendrikaplein omgeleid waar ze rechtsaf richting K. Albertlaan gestuurd worden. Leveranciers voor de handelaars op het K. Maria-Hendrikaplein (nummers 1-38) zullen op het einde van de Smidsestraat linksaf kunnen om hier de handelaars te bevoorraden. Wegrijden gebeurt opnieuw via de K. Albertlaan.

Het andere deel van de K. Elisabethlaan (vanaf de Knokkestraat tot aan de Kortrijksesteenweg) wordt heraangelegd eens de oneven zijde volledig gerenoveerd is (de tweede helft van mei 2010). Opnieuw worden een gescheiden rioleringsstelsel, brede trottoirs, een parkeerstrook, een volledig nieuw wegdek met een middengoot in beton en een trambedding met nieuwe tramsporen aangelegd. Deze tweede fase van de werken zal eind september 2010 voltooid zijn.

Omleiding

De Koningin Elisabethlaan wordt in één richting (van Koningin Astridlaan naar Kortrijksesteenweg) afgesloten. Voor de richting komende van de Kortijksesteenweg is plaatselijk verkeer mogelijk op het vernieuwde wegdek. De Prinses Clementinalaan en de Koningin Astridlaan blijft enkel vrij voor het plaatselijke verkeer. Het verkeer komende uit de Blankenbergestraat wordt verplicht linksaf richting Koningin Maria-Hendrikaplein te rijden. Het verkeer komende van de Kortrijksesteenweg kan via de Désiré Van Monckhovenstraat en Smidsestraat naar de Koning Albertlaan.

3) Start werken Kortrijksesteenweg
Vermoedelijk op dinsdag 3 augustus 2010 start de derde fase van de werken. Naar het voorbeeld van de K. Elisabethlaan wordt ook de Kortrijksesteenweg van gevel tot gevel aangepakt en krijgt de tram zijn eigen bedding. De aannemer zal op twee plaatsen op de Kortrijksesteenweg beginnen met werkzaamheden:

  • Langs de oneven kant (zijde Citadelpark) tussen de K. Elisabethlaan en de Lamoraal van Egmontstraat. Dit betreft de eigenlijke heraanleg, met een nieuw rioleringsstelsel, nieuwe trottoirs en fietspad, integrale wegdekvernieuwing en eigen bedding voor de tram.
  • Langs de even kant tussen de Meersstraat en de R40. Hier wordt in eerste instantie enkel de riolering vernieuwd. Trottoir en weg worden voorlopig hersteld. Deze deelfase zal 1 maand duren. De trottoirs, het fietspad, het wegdek en de trambedding worden in een latere fase uitgevoerd.
  • Eens de hierboven besproken deelfase afgewerkt is, wisselt de aannemer van kant en start de renovatie langs de oneven kant. Vertrekkend van de R40 richting Lamoraal van Egmontstraat.

Omleiding

Het verkeer en de tram rijden in de richting van het station. Het verkeer dat richting stad wil, wordt via de Leopold II laan naar de R4O geleid.

4) Bouwverlof
Het bouwverlof begint op maandag 12 juli en eindigt op maandag 2 augustus 2010. Dinsdag 3 augustus 2010 starten de werken opnieuw.

Voor de burgemeester
(bij delegatiebesluit van 3 januari 2007)

Karin Temmerman Martine De Regge

Schepen van Stadsontwikkeling, Schepen van Openbare Werken,
Mobiliteit en Wonen Stadswoningen en

Rationeel Energiegebruik

Naargelang de aard, kan u met uw vragen terecht bij:

Contactpersoon

Contactgegevens

Micha Tillaert (vertegenwoordiger buurt)

Moving Colors

K. Elisabethlaan 41

9000 Gent

0475/31. 66.69

micha.tillaert@hotmail.com

Fabian Van De Velde

Algemene informatie

Communicatie - doorgeefluik

Minder - hinder

Stad Gent

Infopunt - CIVITAS

Koningin Maria-Hendrikaplein 2

9000 Gent

09/241.28.02

fabian.vandevelde@gent.be

Raf Lucas

Frederik Cantré

Aannemer / werfverantwoordelijken

raphael.lucas@colas.be 0475/71.99.22

frederik.cantre@colas.be 0475/49.37.93

NV WEGEBO
Nestor Martinstraat 315

1082 BRUSSEL

Ing. Marc Despriet

Nick Van Eetvelde

Controle werf

Werfopvolging

Aansluiting regenwaterpijp

marc.despriet@gent.be

nick.vaneetvelde@gent.be

0476/89.64.32

Stad Gent

Dienst Wegen, bruggen en waterlopen

W. Wilsonplein 1

9000 Gent

09/266.79.00

Isabelle Colbrandt

Omleiding tram

De Lijn Oost-Vlaanderen

Communicatie en Relatiebeheer

Brusselsesteenweg 361

9050 Gentbrugge

tel. 09/210.94.62

Parkeerbedrijf Stad Gent

Parkeren en bewonerskaart

Parkeerbedrijf Stad Gent

Sint-Michielsplein 9

9000 Gent

tel: 09/266.28.00

parkeerbedrijf@gent.be

Uw browser voldoet niet aan de minimale vereisten om deze website te bekijken. Onderstaande browsers zijn compatibel. Mocht je geen van deze browsers hebben, klik dan op het icoontje om de gewenste browser te downloaden.